Kantoři i ředitelé škol se snaží udělat maximum pro to, aby maturitní zkoušky proběhly co nejlépe. „Sešly se metodické komise, poradili jsme se i s maturanty a rozhodli jsme o určitých úpravách obsahu zkoušek a také o změnách termínu praktických maturitních zkoušek, které jsme přesunuli. Přijdou na řadu po ústních zkouškách. Díky tomu žáci dostanou příležitost intenzivní přípravy v rozsahu pěti až sedmi pracovních dní,“ uvedla zástupkyně ředitele Marcela Křížková ze Střední průmyslové školy a odborného učiliště v Pelhřimově.

Data maturitních zkoušek v roce 2021

Společná část
Didaktické testy: 3. až 5. květen
Náhradní termín kvůli covid-19: 14. až 16. červen

Profilová část
Ústní zkouška: až do 27. června
Praktická zkouška: až do 27. srpna

Ve druhém pololetí se některé školy rozhodly soustředit pouze na předměty, ze kterých budou studenti skládat závěrečné zkoušky. „Děláme vše pro to, aby žáci byli k maturitě dobře připraveni. V tuto chvíli jsme upravili rozvrh tak, aby probíhala pouze výuka maturitních předmětů a předmětů důležitých pro odborný profil absolventa,“ sdělil ředitel Střední umělecko průmyslové školy v Heleníně František Číhal.

Kromě distanční výuky školy využívají také možností konzultací jeden na jednoho. „Žákům je nabízíme jak v teorii tak i při odborném výcviku. V praktické výuce si zve učitel do školních dílen vždy jednoho žáka, což umožňují vládní nařízení. Spolu pak upevňují nezbytné praktické dovedností, jako je například seřízení CNC strojů a spuštění programů vytvořených při distanční výuce,“ vysvětlil ředitel Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích Tomáš Dolejský.

Do lavic by se mohli vrátit od března

Střední školy se teď upínají k začátku března, kdy by se podle ministerstva mohli maturanti vrátit do lavic. „Těšíme se. Od maturantů víme, že jim prezenční výuka vyhovuje více,“ doplnil ředitel Střední školy stavební v Jihlavě Pavel Toman. Na začátek března se připravují i v Pelhřimově. „Věříme, že se vrátí. Upravili jsme dotaci hodin a budeme se věnovat pouze maturitním a odborným předmětům,“ dodala Křížková.

S maturitami jsou spojené maturitní a ročníkové projekty. Práci na nich ale zkomplikovalo uzavření škol. „Zpracování do jisté míry ovlivnily omezení, ale věřím, že to na kvalitu prací nebude mít zásadní vliv. Studenti oboru Hotelnictví na nich pracují od prosince. Pokyny mají předem jasně dané a průběžně konzultují se svými vedoucími,“ nastínila ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel ve Velkém Meziříčí Marie Lena Paľovová.

Někde při hodnocení maturitních prací přece jen přivřou oči. „Na maturitních pracích děláme dlouhodobě, každý vytváří celý rok výrobek a k tomu dokumentaci. Víme, že fyzický výrobek nemusí vzhledem k situaci fungovat stoprocentně, protože nemáme takové možnosti na nich pracovat ve škole, ale zato musí být dokumentace vypracovaná na dvě stě procent,“ uzavřel maturant David Doležal.