V Třebíči organizuje příměstské tábory například místní Dům dětí a mládeže (DDM) Třebíč. Každoročně o letních prázdninách pořádá řadu táborů, které se liší termínem, tematikou, zaměřením, místem pobytu i věkovou hranicí dětí, které se mohou na daný tábor přihlásit. Některé z nich jsou dokonce určené dětem již od tří let. Tábory se pořádají na různých místech v okrese, například v Heralticích u Okříšek, Pokojovicích, na Turistické základně Skřípina a v případě příměstských táborů přímo v Třebíči, buď na Hrádku, nebo v budově Domek na Švabinského ulici.

Příměstské tábory zajišťované DDM jsou už téměř plně obsazené, přesto je možnost přihlásit děti i nyní, na začátku prázdnin. „Všechny termíny jsou už téměř zaplněné, v některých však zbývá posledních pár volných míst. Rodiče si mohou zavolat a zeptat se, místa se také mohou uvolnit například z důvodu nemoci," říká ředitelka DDM Jarmila Pavlíčková.

Velkou výhodou příměstských táborů je, že se děti přes den zabaví, seznámí se s novými lidmi, ale večer stráví doma s rodiči. „Děti se každý den sejdou mezi osmou a devátou hodinou, program končí kolem třetí až čtvrté odpoledne, je to u každého tábora trochu odlišné. Děti pak odchází domů nebo si je vyzvednou rodiče," popisuje chod těchto táborů ředitelka DDM. „Tábory také mají různé zaměření, mohou být sportovní, výtvarné nebo keramické," dodává. Děti mohou zaujmout už jen zajímavé názvy táborů, například Olympiáda na domečku nebo Stroj času.

Plavání i baseball

Příměstské tábory však nepořádá pouze Dům dětí a mládeže, ale také další organizace a spolky. Sdružení Ekobioenergo a Plavecká škola Třebíč organizují příměstský tábor na Laguně pro děti od pěti do dvanácti let ve dvou srpnových termínech. Děti zde samozřejmě čeká spousta plaveckých lekcí a každý den bude mít různé tematické zaměření.

Tři příměstské tábory pořádá o letošních prázdninách také třebíčský baseballový klub Nuclears. „Kapacita táborů je neomezená, podle počtu dětí jen přizpůsobíme počet účastnících se vedoucích," vysvětluje Anna Kolaříková z klubu Nuclears. „Přihlášky tedy stále přijímáme, volná místa jsou," doplňuje. Tábory s názvy Hobbit, Asterix a Obelix a Taneček přes dvě pekla jsou určené dětem od šesti do dvanácti let a konat se budou každý den od osmi do šestnácti hodin přímo v baseballovém areálu U Zámiše nebo ve sportovně-relaxačním areálu Na Hvězdě.

ALŽBĚTA KOTRBOVÁ