„Mám v tom strašný hokej,“ říká jeho čtyřicetiletá matka Petra. „Zatímco dřív všechno vyřešila základní škola, nyní je to jako u přijímaček na vysokou. Pletou se mi data, termíny, novinkou je zápisový lístek, no hrůza,“ svěřuje se Matějova matka.


Rodiče i žáci jsou nyní nuceni k daleko větší samostatnosti, než dřív.


Tři přihlášky


Dnes si žák v deváté třídě může podat až tři přihlášky ke studiu.


„My dětem v devítkách zároveň s pololetním vysvědčením předáme tři tiskopisy přihlášek na střední školu,“ objasňuje ředitel ZŠ a MŠ Valeč Jan Nešpor. „Oni si to doma vyplní, nám to předají k potvrzení a opět sami odešlou na zvolené střední školy. Tam to musí dorazit nejpozději 15. března,“ dodává ředitel Nešpor.


A do 15. března zároveň školáci obdrží od své základní školy jeden již zmíněný zápisový lístek.


Určitě se vyplatí sledovat internet


Vyplatí se na internetu dopodrobna pročíst nabídky a informace jednotlivých vzdělávacích zařízení, popisné letáky má na svých webových stránkách každá střední škola.


Ne každá střední škola však pořádá přijímací zkoušky, někde se spokojí s dosavadními studijními výsledky.
Tam, kde se rozhodli přijímačky v časovém rozmezí od 22. dubna do 7. května 2009 uskutečnit, ministerstvo školství nařídilo vyhlásit dva termíny.
To se týká kupříkladu třebíčského gymnázia.


„Čeká nás zvýšená administrativa. Předpokládáme, že se k nám oproti dřívějšímu počtu přihlásí dvakrát až dvaapůlkrát víc zájemců o studium,“ předeslal ředitel třebíčského gymnázia Radek Blažek.


Loni se hlásilo 180 žáků, letos přijde odhadem 400 žádostí, deváťáci logicky budou zkoušet štěstí.
Gymnázium, jež zřizuje kraj, vyjde administrování na desítky tisíc korun.


Podle ředitele Blažka škola do čtyřletého studia přijme 90 uchazečů, do osmiletého 30 uchazečů.


Dvoje přijímačky


Přijímačky na třebíčském gymnáziu proběhnou 22. a 23. dubna, skládat se budou z češtiny, matematiky a pro osmiletý obor ještě ze všeobecných studijních předpokladů.


„Jakmile se rodiče úspěšných uchazečů dozvědí o přijetí, čeká je další povinnost. Do pěti pracovních dnů nám musejí doručit takzvaný zápisový lístek. Kdo tak neučiní, vlastně uvolňuje místo dalšímu zájemci,“ říká Radek Blažek.


Komplikace: Přijetí na více škol


Maminka Matěje vnímá ještě jednu nejasnost: „A co když se někdo dostane na víc škol, přičemž už bude mít na jedné odevzdaný zápisový lístek a rozmyslí si to, že by přece jen radši chodil jinam?“


Odpověď zní: Může lístek vzít zpět a dát na jinou školu, jen je opět třeba sledovat lhůty.


Odvolání, to je další důležitý časový údaj. Je nutné jej řediteli příslušné střední školy doručit do tří pracovních dnů.


Termíny, termíny a zase termíny. To je to, oč tu běží. Kdo je nepodcení a pohlídá, má o krůček blíže ke konečnému úspěchu.

Novinky v přijímacím řízení na SŠ 2009

• ředitel střední školy zveřejní kritéria a termíny pro 1. kolo přijímacích zkoušek do 31. ledna

• uchazeč si obstará 1 – 3 přihlášky – buď v ZŠ, v prodejnách SEVT nebo na web stránkách MŠMT

• posluchač 5., 7. nebo 9. třídy ZŠ vyplní přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch na ZŠ

• žák odevzdá přihlášky přímo na vybrané střední školy – do 15. března

• zájemce si vyzvedne v ZŠ zápisový lístek – do 15. března

• škola pořádá 1. kolo přijímací zkoušky ve dvou termínech od 22. dubna do 7. května

• rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky

• škola, která nepořádá přijímací zkoušky, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí pošle kdykoliv po 16. březnu

• do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí úspěšný uchazeč zašle řediteli SŠ zápisový lístek

• nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

• v případě nepřijetí lze do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele SŠ odvolání