V jiné třídě by ten dotaz asi způsobil rozruch, zde jsou na něj ale žáci zvyklí. „Kdo mi chce poroučet? Který žák mě bude úkolovat, abych podle jeho příkazů mohla rýsovat?“ ptá se mladých slečen a pánů dáma na stupínku. Tato metoda zjevně nese ovoce, protože deváťáci ze Základní školy Havlíčkova v Moravských Budějovicích jsou v matematice dlouhodobě nejlepší na celém Třebíčsku v přijímacích zkouškách na střední školy.

Reportáž připravila redakce Deníku na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou vybrala podle tabulky nejúspěšnějších TOP 5 základních škol Třebíčska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední školy.

Matematikářka Marcela Hanáková má hodinu dokonale rozvrženou. Nejprve od pasu střílí různé vzorce a poučky, které žáci bryskně převádějí do podoby srozumitelné i laikům. Bude se jim to hodit, naprostá většina jich totiž míří na maturitní obory. „Hlásím se na tři školy, všechny zaměřené na informační technologie. Na prvním místě mám Třebíč, pak Znojmo a třetí je Humpolec,“ vyjmenuje Filip.

Tento vysoký blonďák je zároveň tím, kdo vyslyšel učitelčinu výzvu. „Narýsujte kružnici s poloměrem dva centimetry. Označte libovolný bod X, který leží na kružnici,“ zadává Filip příkazy, jimiž se kromě vyučující řídí i jeho spolužáci.

Je patrné, že geometrie jde těmto deváťákům perfektně. V příkazech se orientuje každý, což je důsledek dlouhodobé přípravy. „Žáky učí stejný učitel matematiky od šestky až do devítky. Je tam tedy nepřerušená návaznost. Učitel přesně ví, co dětem nešlo, k čemu je nutné se vrátit,“ vysvětluje Hanáková léta vyzkoušený postup užívaný všemi učiteli matematiky ve škole.

V devátém ročníku mají žáci pět hodin matematiky týdně. A k tomu i hodinu cvičení z matematiky. Budoucí učni v ní procvičují procenta, rovnice či zlomky, děti hlásící se na střední školu třeba algebru. „Důležité je, že vždy po Vánocích mívám u deváťáků matematickou dvouhodinovku. Tím pádem máme devadesát minut na to, abychom mohli nanečisto zkoušet přijímačkové testy,“ dodává učitelka matematiky s tím, že tyto dvě hodiny zpočátku pořádně bolí.

Co jde a nejde žákům ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice u přijímaček z matematiky?Co jde a nejde žákům ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice u přijímaček z matematiky?Zdroj: Deník/Erika Nováková

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, ve kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

„První cvičný test bývá špatný, žáci se nedovedou tak dlouhou dobu soustředit. Teď máme po osmém testu a už je to úplně jiné. Umějí se zklidnit na celou dobu, což se samozřejmě projevuje na výsledcích. Na tabuli si pak dovysvětlujeme, co je potřeba. Tímto způsobem to dělají i všichni kolegové,“ prozrazuje učitelka matematiky další fígl, díky němuž žáci z Havlíčkovy u přijímaček tak září.

Tento systém se vyvíjel roky, již za bývalého ředitele školy Františka Dostála. „I on byl matematikář. A hodně dbal na to, jak dopadnou přijímací zkoušky. Podobně se děti proto připravují taky na přijímačky z češtiny,“ podotýká zástupkyně ředitele Blanka Dvořáková, která zdůrazňuje i vstřícný přístup ze strany rodičů a také práci kariérní poradkyně. Ta na škole s každým žákem i jeho rodiči probírá možnosti jeho budoucího uplatnění.

Jak si vedli školáci v ostatních vysočinských regionech? Podívejte se na reportáže z: Jihlavska, Žďárska, Pelhřimovska a Havlíčkobrodska

Na tabuli mezitím vzniká kruh s tečnou a kolmicí. Úkol však ještě není u konce. „Dostali byste za tohle plný počet bodů v mé písemce?“ ptá se Hanáková žáků. Třídou se rozezní sborové: „Nééééé, ještě to musíme pojmenovat!“

Matematikářka se rozzáří: „Správně, musíme pojmenovat kružnici a tečnu. A když budu důsledná, tak bych měla ještě vyznačit patu kolmice,“ říká a ke zmíněným geometrickým útvarům hned přidává vše potřebné.

Jejího příkladu následují všichni žáci ve třídě. Je znát, že postupy, které si opakují řadu let, už mají pevně vštípené. Na přijímacích zkouškách je tak budou dělat automaticky. A možná právě toto budějovické základní škole Havlíčkova opět zajistí první příčky úspěšnosti. Z dat, která má Deník k dispozici, vyplývá, že nejlépe si vedou v početních operacích, převodech jednotek a přímé a nepřímé úměrnosti.