„Starosta a místostarostové rozhodli, že již není vhodné, abyste podával informace jménem Města Třebíče. Z toho důvodu vám zaměstnavatel nemůže nadále přidělovat práci podle pracovní smlouvy,“ oznámil Přibíkovi tajemník úřadu Milan Hamerník.

Přibík včera odpoledne vyklízel kancelář a odvážel přepravky s písemnostmi domů. Odevzdat musel počítač i služební telefon. Ode dneška má nařízeno zůstat doma. „Není třeba, abyste docházel do zaměstnání. Bude vám poskytována náhrada platu ve výši průměrného výdělku,“ dočetl se mluvčí z písemného nařízení.

Proč tak rázný odchod? Starostovi a místostarostům se nelíbilo, že mluvčí zveřejnil pravidla, kterými se měl od minulého týdne řídit. Musel například všechny písemné zprávy určené médiím předtím zaslat ke schválení všem čtyřem lidem z vedení města. Novinářům by je směl posílat až po schválení od každého z nich.

„Dnes jsme se chtěli zeptat na plnění úkolů. Choval se tak (Přibík, pozn. red.), že se s námi o tom nemusí bavit. To není v souladu s tím, co by měl tiskový mluvčí dělat,“ řekl včera starosta Ivo Uher.

Nařízení radních mluvčí Přibík odmítl a minulý pátek podal výpověď. „Dostal jsem se do situace, která připomíná cenzuru. V těchto podmínkách nechci pracovat,“ oznámil.

„Zastávám názor, že když člověk dá výpověď, už pro organizaci není přínosem,“ reagoval včera místostarosta Miloš Mašek. Mluvčí Přibík minulý týden jako důvod své rezignace označil dlouhodobě neúnosné poměry na radnici.

Radní Přibíkovi vytýkali, že je s předstihem neupozornil na přítomnost štábu České televize na zasedání městského zastupitelstva. Starosta Uher tehdy odmítl reportérům podat informace a místostarosta Mašek nepadl kameramana ČT.

Mluvčí Ivan Přibík pracoval na třebíčské radnici sedm let. Novináři jej považovali za jednoho z nejlepších mluvčích v kraji. Oblíbený byl i mezi úředníky. Se svými nadřízenými, starostou a místostarosty, si tykal. Včera na jejich adresu pronesl své poslední vyjádření na půdě městského úřadu. „Měli by odstoupit,“ utrousil, když s plnou náručí písemností opouštěl svou kancelář.