Jestliže poslanci obvykle přejí víc sportu, než kultuře, Třebíčsko je naprostou výjimkou.
Ukázalo se to při takzvaném porcování medvěda, kdy při schvalování rozpočtu posílají poslanci „malé domů“ do svých regionů.

Na Třebíčsko letos připutuje celkem 36 800 000 korun. Ale ze státního rozpočtu se bude platit jediná sportovní investice: Rekonstrukce fotbalového hřiště včetně střídaček a hospodářské budovy v Litohoři za tři miliony korun. Ostatní peníze půjdou víceméně na opravy kostelů a zateplení škol a školek.

Tři miliony korun na opravu střechy dostane například třebíčské Katolické gymnázium. Jak se to podařilo? „Podali jsme žádost a požádali o přímluvu jednoho nejmenovaného poslance. Nevím, jestli se přimluvil, ale žádost vyšla,“ reagoval ředitel školy Pavel Krška.

Nejvíc ze státního rozpočtu ukrojí Moravské Budějovice. Na rekonstrukci Základní školy Havlíčkova dostanou 15 milionů korun. „Podařilo se to díky panu starostovi. Žádali jsme o peníze opakovaně a naléhali tak dlouho, až se to podařilo,“ prozradila místostarostka Jana Kiesewetterová.

Čtyřmi a půl miliony korun stát pomůže i k dostavbě víceúčelové haly ve Starči. Ta se začala stavět někdy před dvěma desítkami let jako kulturní dům. Zůstala v podobě hrubé stavby a na její dokončení Starči chyběly peníze.

„Doděláme sál a vstup, abychom ještě letos mohli halu provozovat. Na úplné dokončení ale peníze stačit nebudou,“ řekl starosta Starče Čestmír Linhart. Jak se Starči povedlo peníze získat? „Napsali jsem žádost na rozpočtový výbor a bylo nám vyhověno,“ vyjádřil se místostarosta Starče Karel Coufal.
Při porcování medvěda se dostalo ještě na Hrotovice a Kdousov. V prvním případě půjde sedm milionů na zateplení mateřské školy, ve druhém se za 1 800 000 korun opraví farní kostel.


Kolik peněz pošle stát na Třebíčsko
Obec Litohoř, rekonstrukce fotbalového hřiště včetně střídaček a hospodářské budovy 3 000 000
Katolické gymnázium Třebíč, zateplení a oprava části půdních prostorů a části střechy budovy A 1 900 000
Katolické gymnázium Třebíč, oprava střechy budovy B 1 100 000
Římskokatolická farnost Stařeč, oprava a rekonstrukce kostela ve Starči 2 500 000
Město Moravské Budějovice, rekonstrukce Základní školy Havlíčkova 15 000 000
Obec Stařeč, dostavba víceúčelové haly 4 500 000
Město Hrotovice, zateplení Mateřské školy v Hrotovicích 7 000 000
Římskokatolická farnost Kdousov, oprava věže, průčelí a pláště farního kostela sv. Linharta 1 800 000