„Studna byla kdysi používána asi k zalévání pozemku, protože jsme tam nalezli i jakýsi vývod na čerpadlo,“ řekl ředitel školy Martin Hlávka.

Při přestavbě šaten prý mírně prosedla dlažba. Po odkrytí asi 60 až 70 centimetrů zeminy se objevily pozůstatky studny. Podle ředitele školy je asi sedm a půl metru hluboká, z toho v posledních třech metrech se nachází voda. Na první pohled zaujme její půdorys ve tvaru vejce. Kdysi snad mohla sloužit pro zalévání pozemku, na kterém dnes stojí budova pojišťovny.

Z doby výstavby školy v letech 1922 až 1923 se v blízkosti nachází celkem šest studní. Nově objevená je tedy v pořadí sedmou.

Jednu z původních studní využívá škola dodnes, další slouží jako záložní. „Druhou máme v rezervě. Víme, že je plná vody. Když je v létě v době sucha nouze, přeneseme jenom čerpadlo,“ vysvětlil ředitel Hlávka. Záložní studna prý nikdy nevyschla.

Vedení školy tuto studnu za asistence dvou potápěčů před čtyřmi lety prozkoumalo. „Je to obrovská místnost s půdorysem sedmkrát pět metrů, hloubka je kolem sedmi až osmi metrů. Je velmi bohatá na vodu.“

Tři ze šesti dosud známých studní byly objeveny při stavbě nové tělocvičny před několika lety. Z důvodu statiky byly zabetonovány. Sloužily dříve asi pro zachycování spodní vody z jižního svahu nad školou. Napomáhají tak izolaci budovy. Podle ředitele Hlávky jsou v lokalitě jarní vody velmi bohaté. Tradičně se to pozná podle zvlhlých omítek.

Rekonstrukce školních šaten byla dokončeno krátce před vánočními svátky. Nové šatny budou v podobě obvyklých kójí, ovšem v moderní a barevné podobě. Každá třída bude zvýrazněna jinou barvou. Součástí přestavby bylo také položení nové dlažby. Děti se budou převlékat a přezouvat v novém od 5. ledna.