Speciální přístroj pro operatéry čtenářům Deníku přiblíží v následujícím rozhovoru primář chirurgického oddělení třebíčské nemocnice Lubomír Novotný.

Jde o vůbec první harmonický skalpel pro třebíčskou nemocnici?

Ano, je to první přístroj tohoto typu v naší nemocnici. Řekl bych, že harmonický skalpel patří k přístrojům, které jsou v současnosti již hodně rozšířené a používané.

Pro které operace je harmonický skalpel vhodný?

Používá se v klasické chirurgii například při operacích střev, žaludku, bráničních kýl, při operaci prsu a štítné žlázy. Využití má tento přístroj i v gynekologii a urologii.

Na jakém principu pracuje?

Pracuje na principu přeměny ultrazvukového kmitání na tepelnou energii při nízkých teplotách. A nízké teploty jsou v harmonii s živou tkání, odtud ten název „harmonický“ skalpel. Vlastní přístroj umožňuje řezání a koagulaci, což znamená zastavování krvácení tepelným srážením bílkovin. Umožňuje řez měkkých tkání a zatavování krevních a lymfatických cest v jednom okamžiku. Výkon je tak precizní, protože je bez krvácení, což je komfortní jak pro pacienta, tak i pro operatéra. Při operaci za použití tohoto přístroje se zkracuje doba narkózy a také doba operace.

Jak vypadá rekonvalescence pacienta po zákroku harmonickým skalpelem?

Díky tomuto přístroji se zkrátí hojení a tím pádem i doba rekonvalescence. Lidé po takové operaci harmonickým skalpelem jsou schopni se rychleji zařadit do obvyklého způsobu života.

Jakým způsobem bude nový přístroj využíván?

Bude záležet na vnitřní domluvě, abychom jej mohli využívat tam, kde jej bude třeba. Operační program budeme organizovat tak, aby nikdo nepřišel zkrátka.

Je zákrok prováděný harmonickým skalpelem hrazený pojišťovnou?

Pojišťovna má na tento výkon stanoven kód, použití skalpelu při operaci hradí.

Jistě vaši operatéři touží po dalších nástrojích, které by jim usnadnily práci.

V současné době bude třeba spíše řešit to, aby se stávající technika obnovila, protože opravy bývají nákladné.