Po přestavbě budou uvnitř místnosti pro jednotlivé komunitní aktivity, z velkého kinosálu vznikne víceúčelový sál, který se bude dát v případě potřeby jednoduchým opatřením rozdělit až na čtyři menší sály. Centrum bude bezbariérové, radnice sem chce také přestěhovat kancelář Centra pro zdravotně postižené z Komenského náměstí, kde jsou stávající prostory právě kvůli nedodržení bezbariérovosti nevyhovující. K dispozici budou také další služby sociálního poradenství.

Komunitní centrum bude sloužit seniorům, matkám s dětmi, ohroženým dětem a mladistvým, dlouhodobě nezaměstnaným, případně osobám ohroženým na trhu práce i zdravotně postiženým. Pro osvojení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných bude v bývalém kině vybudována nekomerční kavárna jako pracoviště sociální rehabilitace, přístupná všem, nejen návštěvníkům komunitního centra.

Uživatelům bude k dispozici také komunitní cvičná kuchyně, výtvarná i rukodělná dílna, knihovna s čítárnou, sdílená učebna a například také hudební zkušebna. V prvním patře bude chodba sloužit jako společenská galerie, kde se mohou prezentovat třeba výtvory z výtvarných a rukodělných činností.

„Komunitní kuchyň může sloužit k různým výcvikovým programům, podporujícím tradice i mezigenerační soužití, předávání tradičních receptů mezi seniorkami a mladými maminkami, pořádání různých tematických kurzů i jako předstupeň cvičného místa v kavárně,“ uvedla místostarostka Marie Černá.

Přestavba bude stát 42,3 milionu korun, z toho 17 milionů bude hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu.

Centrum bude provozovat město Třebíč, bude spadat pod odbor sociálních věcí. „Vzhled exteriérů zůstane v maximální možné míře zachován,“ slibuje radniční mluvčí Irini Martakidisová. V kině, které postupně měnilo název od Moravie, přes Stadion, Svět, Sputnik a po revoluci znovu získalo název Moravia, byl poslední film promítán v roce 2006.