„Jejich úkolem je snížení případného přetlaku v hermeticky těsných prostorách bloku zkondenzováním páry, která se při průchodu přes vodní žlaby ochlazuje, kondenzuje a snižuje svůj objem. Systém funguje i obráceně, a to při vyrovnání případného podtlaku v boxu,“ popsal mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

Během provozu nikdo nesmí do věží vstupovat, proto je nutné důkladně ověřit funkčnost zařízení. . „Pokud by se vyskytla nějaká porucha, musíme blok odstavit a závadu odstranit. Proto musíme během odstávky vše důkladně zkontrolovat, odstranit případné netěsnosti a vše ještě před samotným spuštěním otestovat“, vysvětluje Miroslav Coufal, vedoucí údržby primární části elektrárny.

Jaderné elektrárny pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu využívají i aktivní a pasivní bezpečnostní prvky a systémy. "Mezi aktivní prvky patří měřící a ovládací systémy, pohony čerpadel, armatur a potřebují pro svoji činnost elektrickou energii a jsou 200 % a vícekrát zálohovány. Pasivní bezpečnostní systémy, jako jsou právě barbotážní věže, fungují na základě fyzikálních principů bez potřeby napájení elektrickou energií,“ vysvětlil Bezděk.

Kontroly barbotážních věží a bezpečnostních systémů probíhají během každé odstávky bloku. „Před opětovným uvedením bloku do provozu musíme mít stoprocentní jistotu jejich funkčnosti,“ dodal ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.