„Správa železnic v minulosti přišla s návrhem přejezd zrušit. V místě se postupně sbíhají dvě tratě. Jedna vede od Třebíče a druhá od Znojma. Vznikla zde hluchá špice, ve které se ale nachází soukromé pozemky, proto chceme zachovat přejezd, aby vlastníci měli zajištěný přístup.“ sdělil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Jako zbytečnou investici hodnotí možnou úpravu i místní. „Přijde mi to jako megalomanský projekt. Není to vůbec žádoucí. Ten přejezd je prakticky nevyužívaný a kromě toho je stávají most nádherný a hezky zapadá do krajiny, komentuje Martin Doležal z Okříšek možnou rekonstrukci železničního přejezdu u rybníku Pilný.

Sucheniova a Pražská ulice jsou součástí průtahu Třebíče a patří mezi nejvytíženější komunikace.
Po Velikonocích začnou: Sucheniovu a Pražskou ulici v Třebíči čeká rekonstrukce

Současný mostek nabízí zhruba dva metry širokou cestičku pro pěší. „Tvoří jej nejspíš ještě původní oblouk z dob Rakouska Uherska. Správa železnic teď přišla s návrhem, že by se stávající podchod rozšířil, aby tudy mohl projet traktor. To znamená, že by tam navíc musel vzniknout ještě sjezd od břehu. Podle mého odhadu je to investice okolo dvaceti milionů,“ popsal Zdeněk Ryšavý. .

Podle Správy železnic je proto nutná rekonstrukce, protože stávající stav je nevyhovující. „Našim záměrem je rekonstrukce mostu, která zlepší jeho technické parametry včetně zatížitelnosti pro nákladní dopravu. Správa železnic se také dlouhodobě snaží předcházet nehodám na železničních přejezdech, chceme této akce využít a projednáváme možnost vést pod mostem zároveň přeložku komunikace. Poté by se mohl zrušit stávající přejezd,“ informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Světelná signalizace není řešením

Projekt rekonstrukce se ale místním radním zdá poněkud přemrštěný. „Jde o železniční přejezd, který je využívaný naprosto minimálně. My jsme navrhovali, zda by pro to místo nebyla nejvhodnější světelná signalizace. Jde totiž o to, že pokud vlaky jezdí přes nechráněný přejezd, musí zpomalovat. Přitom je trend v hledání možností jak dopravu zrychlovat. Zvažovali se i další varianty, například využívat přejezd, který je o nějaký zhruba pět set metrů dál a vznikla by nějaká propojovací cesta a přemostění, protože pod současným podchodem teče potok,“ vysvětlil Zdeněk Ryšavý.

Světelná signalizace ale podle Správy železnic není vhodným řešením. „Nebyla by to jednodušší varianta, protože by kromě úpravy samotného přejezdu vyžadovalo také úpravu kabelizace zabezpečovacího zařízení a související instalaci dalších nezbytných technologií. Náklady by v tomto případě byly vyšší než na zřízení objízdné komunikace pod rekonstruovaným mostem,“ uvedl Dušan Gavenda.

Radní nakonec dali Správě železnic souhlas pro případnou rekonstrukci. „Jako městys jsme řekli, že pokud jiné řešení není, tak jej akceptujeme,“ potvrdil starosta. Správa železnic nyní začala s přípravami projektu. „Její realizaci plánujeme v průběhu roku 2024. Odhadované náklady činí 24,5 milionu korun,“ vyčíslil Dušan Gavenda.