Díky členům Moravského rybářského svazu, kteří Dalešickou přehradu znají nejlépe, byly vytipovány nejvhodnější lokality. Čištění bude probíhat v úseku Hlíny, pod Stropešínským mostem, dále v místech Jirkas u Vladislavy, Kozlany, Lavičky pod Koněšínem a u Hartvíkovické pláže.

V roce 2007 bylo při obdobné akci nasbíráno, vytříděno a odvezeno 123 pytlů komunálního odpadu a 28 pytlů pet lahví, dále šest pneumatik, sedla z aut, barely, sklo a pod. Čištění probíhalo ze břehu i z vody. Celkem byly odvezeny tři plné kontejnery odpadu.

„Uvítali bychom účast všech, kteří mají zájem pomoci. Zájemce prosíme, aby svou účast nahlásili nejpozději do 21. dubna na Informační centrum JE Dukovany,“ říká Kristýna Vohlídková z oddělení komunikace JE Dukovany.

Telefon: 561 10 5519, e-mail: infocentrum.edu@cez.cz, členové MO Třebíč se mohou hlásit na tel.: 568 850 456, nebo na e-mail: ivo.kacetl@seznam.cz
Místo srazu: základna Moravského rybářského svazu ve Stropešíně v 8:00.
Pracovní pomůcky budou zajištěny, ale vlastní jsou také vítány. Na závěr akce bude pro všechny účastníky připraveno občerstvení.

Dalešická přehrada má velký význam i z hlediska rybolovu. V roce 2006 bylo na 397,5 ha vodní plochy 63098 docházek rybářů. Bylo uloveno 34 750 kusů ryb o celkové váze 55 944 kg. Přehrada byla společně s Přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice vybudována v souvislosti s výstavbou JE Dukovany. V roce 2008 oslaví Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice 30 svého provozu.