Vašek Hurdík je jedním z přibližně třiceti klientů Denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici, oddělení pro mládež a dospě-lé. Stacionář slaví 20 let od doby, kdy se poprvé v zařízení dveře oddělení pro mládež otevřely. A slaví opět s otevřenými dveřmi. Prostory stacionáře, který je na první pohled nápadný čerstvou fasádou, si včera mohli po celý den prohlížet zájemci z řad veřejnosti.

„Program máme dnes stejný jako v každý jiný den. Pracujeme v dílničkách, po obědě bude odpolední klid, pak půjdeme do kina," vyjmenovává vedoucí oddělení Jana Vaníčková. Mužská část osazenstva dopoledne pilně pracovala v dřevodílně. Pánové vyráběli ptačí krmítka a dřevěné koníky. Výrobky pak klienti stacionáře prodávají na vánočních trzích a utržené peníze spolu s dary sponzorů pomáhají k pořizování dalšího nutného vybavení. Naposledy tak vedení stacionáře pořídilo speciální závěsné rehabilitační zařízení. Je na dětském oddělení. „Je pro děti, které se samy nepostaví. S dětmi se zde cvičí náhradní vzorec vzpřimování. Aby se co nejvíc hýbaly," vysvětluje fyzioterapeutka Gabriela Jičínská.

Stacionář v Družstevní ulici měl Den otevřených dvěří.

Dospělí klienti mají na oddělení i malou počítačovou učebnu, rovněž dar od sponzorů. „Chystáme počítačový kurz pro šikovnější klienty. Převážná většina z nich brouzdá po internetu, aniž by počítač ovládali. Proto jsme se rozhodli, že pro ně uděláme kurz," říká Jana Vaníčková.

Stacionář v Družstevní ulici měl Den otevřených dvěří.

Klienti rehabilitačního stacionáře jsou ale většinou a často v pohybu. Včerejší dopoledne trávila jedna ze skupinek v posilovně, kde jsou rotopedy i boxovací pytel. Během roku se místní zapojují do nejrůznějších sportovních akcí, turnajů mezi stacionáři, fotbalových utkání. „Pořádáme sportovní dny, jezdíme na výlety i na týdenní pobyty," vyjmenovává Jana Vaníčková. Život klientů stacionáře je zkrátka pestrý, jak se mohli včera příchozí na místě přesvědčit. Motto stacionáře zní: „Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je." Je zjevné, že na Družstevní ulici se heslem skutečně řídí.

Zřizovatelem Denního rehabilitačního stacionáře je město Třebíč. Jako příspěvková organizace města stacionář funguje od 23. 6. 1994. Předchůdcem stacionáře byly tzv. krizové jesle, založené v roce 1986. V současné době tvoří stacionář oddělení pro děti ve věku od 2 do 15ti let, a oddělení pro mládež a dospělé. Stacionář slouží lidem s mentálním, kombinovaným a zrakovým postižením.