Nepokoje vyvrcholily 25. a 26. července. Iniciátory vzpoury byli martínkovský burmistr Jan Tržil a slavický rychtář Jiří Čech. Tržil sepsal žádost o zrušení ručních robot hraběti Nadasdymu i krajskému úřadu. „Od 26. června nikdo z poddaných nerobotoval. Vzpoura lavinovitě zachvátila celé panství, majitel tak nechal zatknout dvacet sedláků,“ uvádí historické obecní záznamy.

Zástupce krajského hejtmana ze Znojma Jan Nepomuk Hoffer se snažil situaci uklidnit, ale došlo ke střetu. Sedláci vylomili zámeckou bránu a dožadovali se propuštění svých druhů. Nakonec jim panští úředníci vyhověli. Když 26. července přišla setnina vojska, rozbouření poddaní přesilu napadli holemi, klacky a kamením.

Po střetu zemřeli Matěj Dvořák z Vacenovic, Jakub Palík, Matěj Böhm a Jan Kratochvil z Martínkova, Tomáš Pelikán z Mikulovic a Martin Vejtasa z Boňova. Nebožtíky pohřbil babický farář 28. července 1775. Odboj se na Moravu rozšířil z Čech. Tam skončil po porážce sedláků u Chlumce.

JIŘÍ KAŠPÁREK