Studenti třebíčského studentského parlamentu jimi vyznačili úseky, které jsou pro malé děti ze všech možných nejvíc bezpečné.
„Neznamená to, že se nám na této cestě nemůže nic stát. Jedná se jen o doporučení nejvhodnější trasy k dané základní škole, kterou si označili žáci školy,“ podotýká koordinátorka projektu Renata Hrušková.

Značením cest se třebíčský studentský parlament zabývá již několik let. V první fázi napravoval kritická místa na cestách do školy, špatné značení, chybějící přechody.

„V druhé fázi jsme debatovali o bezpečných přechodech a do map zakreslovali tu nejbezpečnější cestu do školy,“ vysvětlila Hrušková. Před Vánocemi skočila poslední fáze projektu, jejímž výsledkem je vyznačení cesty ke školám. „Značení jsme konzultovali s odborem dopravy, Policií ČR a komunálním odborem městského úřadu,“ připomněla Hrušková.

Samolepky na sloupech podél trasy označují místa, kde je třeba zvýšené pozornosti. Každý žák, který v září nastoupil do první třídy, dostal od členů studentského parlamentu mapku s nákresem bezpečné cesty k jeho škole s vyznačením oněch kritických míst.
Označení bezpečných cest budou studenti z parlamentu pravidelně kontrolovat.