Mezi přečerpávacími elektrárnami dominovaly Dlouhé Stráně, které loni vyrobily 0,55 miliardy kWh. Následovaly Dalešice s 0,48 miliardy kWh a Štěchovice s 0,06 miliardy kWh. Produkce všech tří přečerpávacích elektráren by stačila k pokrytí roční spotřeby téměř 440 tisíc domácností. „V meziročním srovnání jde o 2,4pro-centní nárůst výroby. Za čtyřletým stálým růstem produkce opakovaně stojí fakt, že přečerpávací elektrárny jsou v rámci celé energetické soustavy ČR ve zvýšené frekvenci nasazovány k vykrývání výroby, respektive nevýroby z nepredikovatelných obnovitelných zdrojů, a velkou roli hraje také vyšší úroveň obchodování s vyrobenou elektřinou v době denních cenových špiček," komentoval výsledky Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren společnosti ČEZ.