Nově odsouhlasený pramen Oslavy.V dřívějších mapových podkladech byl jako pramenný úsek Oslavy označován tok, který ústí do Matějovského rybníka na Žďársku. Přesnější digitální model terénu ukázal, že by Oslava mohla pramenit v jiné části těchto lesů, a to na zdrojnici rybníku Velký Babín. To je vzdušnou čarou asi dva kilometry od dosavadní polohy pramene.

Teoretickou myšlenku potvrdilo terénní měření, které brněnští hydrologové spolu s pracovníky Povodí Moravy provedli koncem července. „Na místě se hledalo místo vývěru nejvodnější zdrojnice. Původně teoretická myšlenka se v terénu ukázala jako pravdivá a byla odsouhlasena oběma institucemi. Jde o významnou změnu vedení páteřního toku Oslavy,“ oznámili pracovníci ČHMÚ Brno.