Vedle šesti krajských a dvou soukromých očkovacích center se na Vysočině do očkování populační skupiny 70+ postupně zapojují i ordinace praktických lékařů.

Kraj Vysočina připravil z dostupných informací od Sdružení praktických lékařů přehlednou mapu registrovaných ordinací. „Na Vysočině fungují více než tři stovky ordinací praktických lékařů, přes 60 % z nich má zájem očkovat své pacienty a jejich počet v čase roste,“ zdůraznil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Do jedenácti ordinací zavezlo ministerstvo zdravotnictví minulý týden vakcíny AstraZeneca. Dalších šest ordinací očkuje vakcínami, které ze svých center stáhl Kraj Vysočina. „Důvodem bylo mimo jiné i urychlení očkování spoluobčanů registrovaných přímo u svých praktických lékařů,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Podívejte se na průběžně aktualizovanou mapu očkujících praktiků:

stručný návod na použití mapy:
1) Odklepněte "OK" v úvodním okně.
2) Klikněte do první čtvercové šedé ikony pod vyhledávacím políčkem a pak křížkem zavřete postranní panel.
3) Najděte si svého očkujícícho praktika :-)

Mapa byla vytvořena z dat krajského odboru zdravotnictví a přehledu ordinací, který sdílelo krajské Sdružení praktických lékařů v první polovině března. Mapa je pouze orientační, informace v ní se průběžně aktualizují. „Mapu je třeba chápat jako nástroj, který jsme v čase připraveni pravidelně aktualizovat, budeme operativně reagovat na změnu stavu konkrétních pracovišť, přivítáme zpětnou vazbu ze strany ordinací,“ uvedl Martin Tejkal z oddělení GIS Krajského úřadu Kraje Vysočina.