O roční parkovací kartu si mohou podat žádost ti, kteří pracovně spolupracují s městem. „Žádosti jsou podávány u vedoucích příslušných odborů Městského úřadu Třebíč, se kterými žadatelé úzce spolupracují, zajišťují pro město služby a podobně. Všechny žádosti jsou následně předkládány radě města, která o vydání těchto parkovacích karet rozhoduje. Vydání parkovacích karet schváleným žadatelům po zaplacení stanovené částky zajišťuje odbor dopravy," řekl vedoucí dopravního odboru Aleš Kratina.

V seznamu partnerských karet jsou zastoupeny okolní obce, charita, policie, knihovna, řada podnikatelů a další. Vedení města chybí. „Všichni zastupitelé a tajemník města mají nárok na zvláštní průkaz k parkování na Karlově a Komenského náměstí a také přímo před radnicí," vysvětlil místostarosta Vladimír Malý s tím, že systém partnerských parkovacích karet funguje v Třebíči řadu let a funguje.

Držitelé partnerské parkovací karty si mohou vybrat, zda chtějí parkovat na Karlově náměstí, Komenského náměstí, u autobusového nádraží nebo na Sirotčí. Běžný řidič si může zakoupit parkovací kartu na libovolné parkoviště ve městě za 6 tisíc korun ročně, rezident za 300 korun a majitel nemovitosti v dané lokalitě za 600 korun.

Za příplatek si mohou řidiči zakoupit kartu, na kterou se dá vozidlo odstavit hned na několika parkovištích. Její držitel může parkovat v lokalitách Karlovo náměstí, Komenského náměstí, V. Nezvala, Masarykovo náměstí, Sirotčí, Soukopova a Kateřiny z Valdštejna. Společná karta vyjde na deset tisíc korun a v prodeji je od podzimu roku 2010.

Kdo v Třebíči parkuje levněji

Partnerských parkovacích karet pro rok 2015 je nyní vydaných 83. Levněji parkují například:

- Zaměstnanci PČR (10 karet)

- Oblastní charita Třebíč (7 karet)

- Okresní hospodářská komora Třebíč (4 karty)

- Třebíčská cateringová společnost (4 karty)

- Vodárenská a. s. (3 karty)

- Colas CZ (3 karty)

- Trado MAD (2 karty)

- E.ON (2 karty)

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (2 karty)

- Třebíčská realitní kancelář (2 karty)

- Biofarma DoRa (2 karty)