Z nejstaršího nemocničního pavilonu už stojí jen první patro. Zbytek budovy byl zbourán a dochází k postupnému odvozu sutě. „Přesto, že demolice byla doprovázena okamžitým kropením vodou s cílem zabránit šíření prachu, k částečnému zvýšení prašnosti v bezprostřední blízkosti pavilonu došlo. Za to se především klientům omlouváme a můžeme přislíbit konec těchto komplikací v dohledné době," okomentovala aktuální stav ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Zbytek bývalého pavilonu bude zbourán a odvezen během následujících letních měsíců. V té době bude dokončována stavba energocentra. „Součástí této nezbytné stavby budou transformátory a rozvodna zásobující nemocnici elektrickým proudem, výkonný naftový dieselagregát, který zajistí dodávku elektrické energie v případě výpadků ze standardně využívané sítě i další nutná média jako zásobníky kapalného kyslíku a záložní stanice tlakových lahví, včetně skladu medicinálních plynů," vyjmenoval technický náměstek František Kalina. Dodavatel stavby společnost PKS aktuálně provádí rozvody elektrického vedení v nové budově a další dokončovací práce.

Změny může každý sledovat na záběrech z webové kamery, která permanentně sleduje dění v místě výstavby. Všechny informace týkající se výstavby pavilonu chirurgických oborů a navazujících staveb jsou dostupné na webu nemocnice www.nem-tr.cz. Nový pavilon chirurgických oborů v Nemocnic Třebíč je největší investiční akcí Kraje Vysočina ve zdravotnictví v jeho historii. Celkové náklady na stavbu bez vybavení se budou pohybovat ve výši 499 milionů korun. Obsahovat bude příjmové a diagnostické ambulance, ARO, JIP a spojený lůžkový fond chirurgických oborů. Dodavatelem je PKS Stavby Žďár nad Sázavou. Dokončení celé této investiční akce je plánováno v průběhu roku 2018.