Čeká už třetí měsíc

„Manžel zemřel v zimě. Jak mi bylo, nemusím povídat,“ svěřila se Zora Ergensová z Jaroměřic. „Vyřídila jsem úmrtní list, pak přišlo pohřebné, které vyplácí stát. Vyřizování takových papírů je opravdu velmi nepříjemné. Potom jsem si zažádala o vdovský důchod. To bylo v březnu. Je červen a peníze nikde,“ postěžovala si Ergensová.

Nyní ji nezbývá, než doufat, že průtahy nebudou věčné. „Známá mi povídala o případu, kdy jedna paní čekala i tři čtvrtě roku. Oni to zaplatí zpětně, ale pokud máte celou dobu z jedněch peněz táhnout celou domácnost, na kterou jste předtím byli dva, no však víte, co chci říct,“ dodala.

Lhůta je dva měsíce

„Žádost o vdovský důchod se předkládá u nás,“ sdělila Eva Doležalová z Okresní správy sociálního zabezpečení. „My pak vyplněné formuláře posíláme na centrálu do Prahy. Takže za prodlevu neneseme zodpovědnost. Slyšela jsem, že Pražáci ale mají teď napilno a dost nestíhají. Co já vím, bývá to tak, že v termínu přijdou peníze, a papír třeba s tím zpožděním,“ zmínila Doležalová.

Eva Šámalová z pražského ústředí Správy sociálního zabezpečení byla stručná: „My máme ze zákona dvouměsíční lhůtu na vyřízení žádosti o vdovský důchod. Pokud má někdo pocit, že čeká déle, měl by se ozvat k nám, jestli se někde nestala chyba. A bez rodného čísla konkrétní informace nepodáváme.“

Vdovský důchod, pokud je samotný žadatel v důchodu, se skládá ze dvou složek. Ze základní výměry, což je 1570 korun a z poloviny procentní výměry penze zemřelého v době jeho smrti. Vyřizuje ho příslušná obvodní správa sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště pozůstalého. Je třeba předložit úmrtní a oddací list, důchodové výměry obou manželů a občanský průkaz žadatele.