„Bylo a je se mnou jednáno jako se zlodějem. Takhle se ale nechovali ani komunisté," rozhořčil se majitel pozemků.

Pozemkové úpravy v katastrálním území Mohelno začaly již v roce 2009. „Pozemkový úřad je ze zákona povinen zahájit pozemkové úpravy vždy, když o ně požádají vlastníci s nadpoloviční výměrou zemědělských pozemků v dotčeném katastrálním území," řekl ředitel třebíčského Pozemkového úřadu František Jaša. „O komplexní pozemkovou úpravu v Mohelně požádalo sto padesát vlastníků, výměra jejich pozemků činí 654 hektarů, což představuje 64,7 procenta z celkové výměry zemědělských pozemků v katastrálním území Mohelno," zdůvodnil ředitel.

Takřka sedmasedmdesátiletý Hlavatý však dlouhodobě s výměnou svých pozemků nesouhlasí. „Jde o bezmála devět hektarů půdy, ze kterých teď musím pryč. Já jsem ty pozemky ale přece neukradl, dostal jsem je po svém otci a tvrdě jsem na nich pracoval," poznamenal. „Od počátku se mnou bylo jednáno arogantně. Tomu se nedá říkat jednání," dodal František Hlavatý.

Několik variant

Podobným nařčením se však ředitel Jaša brání. „Panu Hlavatému jsme slíbili spolupráci a mohu s čistým svědomím prohlásit, že v jeho případě byly splněny veškeré zákonné i morální normy. Nabízeli jsme mu několik variant, na žádnou však nepřistoupil. On sám navíc žádné řešení nenavrhl," doplnil Jaša a jeho slova potvrdil hlavní projektant pozemkových úprav Antonín Papoušek ze společnosti Agroprojekt AG. „Znamenalo to třináct různých variant. Jiný pozemkový úřad by předložil tři a dál by na připomínky nebral zřetel," zdůraznil.

Protestům Františka Hlavatého nerozumí ani starosta Mohelna Jiří Kostelník. „Ano, zaregistroval jsem to, ale popravdě je nechápu a z toho, co jsem viděl, tak mu bylo vyhověno na maximum," soudí. „Bohužel se vždycky mezi sty vlastníky najde někdo takový. Mám za to, že v jeho případě je to z jakéhosi trucu," dodal Kostelník.

Hlavatý si však dál stojí za svým, směna pozemků prý byla v jeho případě nespravedlivá a podivná. „Jejich bonita neodpovídá těm mým původním pozemkům. Poslední měření bylo podle mě zmanipulované. Já jsem na těch pozemcích pracoval, vím moc dobře, který je jak kvalitní," doplnil. Machinace s hodnotou půdy na jednotlivých pozemcích však Jaša rezolutně odmítá. „Je třeba si uvědomit, že 40 let stará bonita již není aktuální. Její znehodnocování zapříčiňuje například eroze, primárně to spočívá ve splavu těch nejkvalitnějších částí půdy jinam," vysvětlil a k hodnotě pozemků se vyjádřil také Papoušek.

„Dokonce se dělala jejich rebonitace, provádí ji u nás pouze Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy," poznamenal. „Panu Hlavatému se zkrátka nedalo vyhovět. Projektantem jsem 40 let a věděl jsem, co dělám, kam až mu můžu ustoupit. Víc už se opravdu nedalo udělat," dodal Papoušek.

Po řadu let psal Hlavatý stížnosti, podle něj ale všechny vyprchaly do prázdna. „Hlavně mě mrzí, že v tomto státě není problém udělat z člověka úplného blbce. Není těžké kohokoli za bílého dne oloupit. To je to nejhorší a nejsmutnější," mínil.

Právo většiny

Podle Papouška však zvítězil veřejný zájem, a to oprávněně. „Už ze zákona je totiž nadřazený zájmům jednotlivců. Při takovýchto rozsáhlých pozemkových úpravách je navíc skoro nemožné dosáhnout naprosté, stoprocentní spokojenosti všech vlastníků," podotkl.

Námitky Františka Hlavatého prý pozemkový úřad rozhodně nepřehlížel a řešil přesně tak, jak měl. „Odvolací orgán přezkoumal rozhodnutí o schválení KPÚ Mohelno, odvolání pana Hlavatého zamítl a naše rozhodnutí v této věci potvrdil. Pan Hlavatý následně nevyužil možnost podat žalobu a po vypršení dvouměsíční lhůty pro její podání jsme vydali rozhodnutí, na základě kterého byla KPÚ Mohelno zavedena do katastru nemovitostí. Obnovený katastrální operát nabyl platnosti dne 11. února 2012," líčil ředitel Jaša.

S rozhodnutím se však Hlavatý nechce smířit. „Na soudy peníze nemám. Chtěl bych se ale obrátit na veřejného ochránce práv nebo na podobnou instituci. Stále věřím, že se spravedlnosti doberu," doplnil.

KAMIL ČERNÝ