Do spodních vod uniká síran železnatý známější pod názvem zelená skalice a další jedy. Za dobu své existence skládka vystřídala několik majitelů. Nyní ji vlastní firma Logika. Zdejší obyvatelé se snaží peticemi a protesty dosáhnout toho, aby nebezpečný prostor prošel sanací a aby krajina byla uvedena do původního stavu. Ve stejném duchu se nese i poslední prohlášení ministerstva životního prostředí. Jana Winterová z hnutí Arnika, které se v celé záležitosti významně angažuje, má jasný názor: „Nejlepší by bylo, kdyby Logika skládku odprodala obci nebo kraji. Ty by pak mohly žádat o dotaci na sanaci ekologické havárie z fondů Evropské unie.“ Náklady na takovou akci se pohybují v řádu desítek milionů korun.