První sezona po rekonstrukci se nevydařila natolik, jak by si město přestavovalo

Na nedávném jednání třebíčské rady Urban prezentoval výsledky letošní sezony. Rada města s nimi však nebyla spokojena. Výsledek? Ukončení smlouvy. „Rada města dospěla k přesvědčení, že v marketingu jsou veliké rezervy,“ upřesnil rozhodnutí starosta Třebíče Ivo Uher. Jeho tvrzení doplnil mluvčí města Ivan Přibík: „Kemp byl vytížen zhruba z osmdesáti procent.“ To vedlo k rozhodnutí nájemci Hubertu Urbanovi smlouvu ukončit. Co na to říká sám nájemce? „Město je majitelem kempu, má proto právo takto rozhodnout. Měli jsme společné jednání. Na radě mi pak nic nevytýkali,“ hodnotil s chladnou hlavou výsledek jednání Hubert Urban.

Nové výběrové řízení

Podle vedení města by se měl nový nájemce víc zaměřit na propagaci kempu. To bude také jeden z požadavků výběru nového správce. „Důraz budeme klást na zajištění vytíženosti kapacity kempu,“ vysvětlil záměry starosta Uher. Otázka rozšíření kempu na příští sezonu se týká spíše vnitřního vybavení. Jsou to například prolézačky pro děti, zázemí pro rožnění a další.

„Nejde plánovat moc dopředu, spíš se musí přemýšlet od sezony k sezoně. Velkou roli hraje také počasí a kemp je v záplavové oblasti,“ glosoval správce Urban.

Další hrozbou poušovského kempu je již zmíněné riziko záplavové oblasti, což by mohlo případné další zájemce o provozování tábořiště odradit. Hrozba rozvodnění řek a kolísání jejich hladiny je častější, než tomu bylo v minulosti.

Letošní sezona byla první po rozsáhlé rekonstrukci, kterou nechala třebíčská radnice udělat. Přestavba začala v září 2006 a dokončovací práce finišovaly letos v dubnu. Oprava stála víc než sedm milionů korun. Částkou čtyři sta tisíc korun přispěl kraj z dotačního programu Fond Vysočina.