První práce už probíhají v Číchově.
„V Číchově budou dvě stavby na tamním Leštínském potoce, jednak přímo v obci upravíme jeho tok a následně tamtéž zbudujeme poldr,“ objasnil Antonín Ryček ze Správy toků – oblast povodí Dyje LČR.

V případě zmíněného poldru se jedná o stavbu kombinované betonové a zemní hráze, která má za úkol zadržet nad obcí stoletou vodu a její množství redukovat na kapacitu upraveného koryta potoku. Hráz má být vysoká osm metrů a dlouhá 110 metrů.

„Na Klapovském potoce v Trnavě rovněž zbudujeme přímo ve vesnici poldr,“ uvedl Ryček. Tady bude mít hráz výšku 8,5 metru a délku 70 metrů. Opět bude mít za úkol zpacifikovat stoletou vodu.

Zkapacitněn bude ještě půlkilometrový úsek Mlýnského potoka ve Vladislavi a kilometr Koněšínského potoka v Koněšíně.
„Všechny uvedené stavby se během realizace krátkodobě negativně dotknou všech místních obyvatel, a to zvýšeným provozem aut a stavební mechanizace, zvýšeným hlukem a prašností,“ upozornil Antonín Ryček.

Podle jeho slov ale tato vodohospodářská díla budou dlouhodobě chránit majetek lidí, kteří žijí v blízkosti zmíněných potoků.
Celá tato akce v konečném důsledku bude stát 40 milionů korun.