Jejímu získání předcházely roky budování nejen veřejné zeleně, ale také udržování chráněných ploch a obnovy krajinných prvků. „Ještě nedávno tady bývala zmeliorovaná plocha a uměle narovnané koryto řeky Rokytné, místo toho jsme tady obnovili rybník a řece vrátili zpět původní meandry. Kolem rybníku taky nově vzniklo několik tůní pro obojživelníky," popsal šebkovický starosta Josef Holčapek.

Další rybník, jehož část je vidět na snímku, vznikl rovněž nedávno. „Snažíme se kolem něj udržovat zeleň, protože vybudovat rybník, to není jen o vodě, ale taky o sečení trávy," poznamenal starosta.

Obec proto zaměstnává jednoho člověka na plný úvazek, další lidi přijímá od jara na podzimu v rámci veřejně prospěšných prací. „Hodně věcí taky dělají svépomocí spolky. Fotbalisté a hasiči se starají o modernizovaný sportovní areál, který jsme zazeleněli, myslivci a rybáři zase vysazují v krajně stromy. Každý se snaží přispět," líčil Josef Holčapek.

Šebkovice určitě zaujaly porotu, která vítěze hlavních kategorií soutěže Vesnice roku vybírala, i další péčí o krajinu. Obec nechala před více než patnácti lety zrekultivovat skládku a celý prostor i okolí zalesnila. Letos se také dokončí stavba nové kanalizace, která zlepší kvalitu vod. „Všechno, včetně čistírny odpadních vod, funguje zatím bezvadně. Letos bychom měli kolaudovat," podotkl starosta.

Obec se spolky také pečuje o udržení přírodní zajímavosti. Místní pravidelně odstraňují nálety v rozlehlém lipovém háji, zvaném Hájky. Jeho plocha dosahuje 12 hektarů.

„Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předá ocenění 18. srpna," dodal Michal Hrůza z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.