Čistička v Myslibořicích je úplně jiná.


Myslibořičtí totiž zvolili před pár lety netradiční cestu. Postavili si takzvanou kořenovou čistírnu odpadních vod.


Jedná se o dva plácky třicetkrát čtyřicet metrů hned za vsí, v nichž jsou vybagrované jakési vany do hloubky necelého metru. Na nepropustnou fólii je navrstvený písek, od nejjemnějšího vespod po štěrk nahoře. Celá plocha je pak osázena zmíněným rákosím.


Systém funguje jako pískový filtr. Do lokality je z vesnice svedena kanalizace. Odpadní voda jde přes první záchytnou nádrž, ve které ulpí hrubá nečistota.
A pak už potrubím vtéká do samotných pískových polí. Celkově pět dní prosakuje ke dnu, až je na výstupu do Bačického potoka předpisově čistá. To znamená, že vzorky pravidelně odebírané Výzkumným ústavem vodohospodářským v Praze odpovídají normám.


Kolik stojí takový zázrak? Pořizovací hodnota byla v roce 2003, kdy přírodní zařízení vznikalo, přes 17 milionů korun.


„Ovšem celé to zaplatil stát v rámci podpory k přírodě šetrných projektů. Takže my už jen financujeme roční údržbu ve výši asi sta tisíc korun,“ uvedl místostarosta obce Josef Plaček.


Ta spočívá ve vyvážení kalů z nádrže u vstupu čtyřikrát do roka, sečení trávy a zběžném ošetřování zařízení právě v nádrži. „Obecní zaměstnanec František Vorel má tuto činnost v náplni práce kromě jiných povinností,“ uvedl starosta Myslibořic Milan Palát.


Provoz klasické čističky odpadních vod stojí ročně několikanásobně víc.


Na dotaz Deníku, zda není třeba problém se zápachem, místní Martina Jakubová odpověděla: „To určitě ne, alespoň jsem si nikdy nevšimla.“ Ani komáři se v místě nerojí, jak by někoho možná napadlo.


„Zpočátku byl problém s usazováním tuku v perforovaných trubkách. Producentem byla hlavně Diakonie,“ prozradil Miloslav Janda, jenž se podílel na projekční přípravě. Známé zařízení pro seniory ale pořídilo speciální přístroj, který tuky eliminuje na minimum.


Myslibořičtí zřejmě časem budou muset zbudovat ještě jednu záchytnou nádrž na vstupu do čisticího systému, je totiž avizováno zpřísnění norem co se týče výsledné čistoty vody.


A pokud se vesnice rozroste, je místo na jedno pískové pole navíc, aby kapacita odpovídala počtu obyvatel.


Tento typ takzvané kořenové čističky se nehodí do vsí, které mají větší zemědělskou činnost, třeba družstvo. V Myslibořicích hospodaří převážně záhumenkáři.


Na Třebíčsku provozují podobnou čističku ještě v Rudíkově.