Šedesát korun za každý den pobytu v okresní nemocnici pacienti při propuštění uhradí v pokladně. Ovšem pouze v pracovních dnech v době od 6.30 do 14 hodin. Vybrat si mohou platbu v hotovosti nebo kartou prostřednictvím platebního terminálu. V takovém případě je nutné uvést jméno majitele účtu, z něhož budou peníze strženy.

Jiná situace nastane v sobotu, neděli či ve svátek a ve všedních dnech po 14. hodině. „Částku v hotovosti pacient zaplatí sestře na oddělení. Ve výjimečných případech, kdy nebude mít u sebe dostatek peněz, podepíše formulář o uznání dluhu. Poté mu sestra předá složenku s vyplněnou dlužnou částkou a variabilním symbolem, kterou je podle zákona povinen zaplatit do osmi kalendářních dnů. Jinak bude dluh vymáhán soudní cestou,“ sdělil ředitel nemocnice Petr Mayer. Přímo na oddělení pak mohou i v pracovních dnech platit imobilní pacienti.

Platbu v hotovosti vítá například Adéla Ptáčková, která má účet společný s manželem. „On disponuje kartou, já radši platím penězi. Jak to ale bude v nemocnici si zatím nedovedu představit. Vyzkouším to zanedlouho, chystám se se synem na operaci,“ uvedla. Josef Svoboda naopak míní, že obzvlášť při dlouhodobé hospitalizaci je výhodnější úhrada platebním terminálem. Nemocný u sebe nemusí mít vetší částku a obávat se případné ztráty či odcizení.

Odborníkům peníze na dlaň

Třicet korun za vyšetření odborným lékařem v nemocnici pacient uhradí přímo v ambulanci. Doklad o zaplacení není samozřejmostí, zdravotníka o něj ale může požádat. To samé platí o poplatku za vydání léků na recept, předaného lékárníkovi a devadesátikorunové platbě za ošetření na pohotovosti.

„Výběr regulačních poplatků je uložen zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Pokud tak nemocnice Třebíč neučiní, mohou jí pojišťovny uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun,“ předeslal ředitel Mayer.

Tutéž povinnost mají také specialisté, zubaři, praktičtí lékaři a pediatři. Rovněž ti hodlají poplatky vybírat v hotovosti. „Automat prozatím nemá smysl pořizovat, jeho cena je příliš vysoká a celý systém plateb je nutné ověřit v praxi,“ připomněl doktor Boris Hronza.

Regulační poplatky, povinné od 1. ledna, se netýkají preventivních prohlídek, hemodialýzy, dispenzární péče, laboratorního vyšetření, soudně nařízené léčby, infekčních onemocnění a dětí umístěných v dětském domově či výchovném ústavu.