30korun

Poplatek ve výši 30 korun je vybírán u praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost, gynekologa, ambulantního specialisty, klinického psychologa, logopeda a zubaře.
Vztahuje se na návštěvu pacienta doma nebo vzařízení sociálních služeb i na ambulance nemocnic vpracovních dnech vdobě od 7 do 17 hodin. Vpřípadě, že je pacient praktikem doporučen ke specialistovy na klinické vyšetření, platí oběma.
Stejná výše platí také pro výdej léků na recept, pokud je nemocný plně nehradí sám. Platí se za každou uvedenou položku receptu, ne za jednotlivá balení.

Kdy se 30 korun nehradí:

Není-li provedena řádná prohlídka pacienta lékařem, komplexní, cílené, kontrolní či konziliární vyšetření. Při vyšetření hospitalizovaného pacienta, o které žádá lůžkové zdravotnické zařízení.
Dále vpřípadě, že jde o preventivní prohlídku, předoperační vyšetření, odběry krve, plazmy, kostní dřeně a jiného biologického materiálu, preventivní prohlídku a očkování hrazené pojišťovnou či státem, dispenzární péči u vážně nemocných dětí a těhotných žen, hemodialýzu a dárcovství krve.
Poplatek nelze vyžadovat ani za podrobný výpis ze zdravotní dokumentace, vystavení receptu bez vyšetření lékařem a potvrzení žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny. Platba se netýká telefonické konzultace s pacientem a rozhovoru lékaře srodinou.

60 korun

Platba je stanovena za každý den hospitalizace vnemocnici, a to i pro rodičky, miminka a lidi vbezvědomí. Dále v odborných léčebných ústavech a dětských léčebnách,léčebnách dlouhodobě nemocných, vlázních. Den příjmu a propuštění se přitom počítá jako jeden. Stejná pravidla platí i pro dospělého provázejícího dítě.

Kdy se 60 korun nehradí:

Pokud je pacient na propustce, za jednodenní péči ve zdravotnickém zařízení a pobyt ve stacionáři.

90 korun

Poplatek za návštěvu pohotovosti pro děti, dospělé, zubní pohotovosti.

Osvobození od veškerých poplatků

Žádná zuvedených plateb není povinná pro pojištěnce vhmotné nouzi, prokázané potvrzením příslušného úřadu, osoby v soudně nařízené ochranné léčbě, obyvatele dětských domovů či výchovných ústavů, pacienty sinfekčním onemocněním a vkaranténě.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky