Laboratoř měla jeden přístroj, který umí provádět PCR vyšetření. Je to úžasné zařízení, které je nenáročné na obsluhu, umí vyšetřovat jednotlivé vzorky a výsledek jsme schopni sdělit přibližně za hodinu. Jeho nevýhodou je vyšší cena vyšetření a nemožnost použít do tohoto přístroje jiné testovací kazety než ty, které jsou pro něj určeny,“ informovala lékařka Eliška Míšková.

Dosavadní testování provázely i další problémy. „N2které nás provázejí od začátku celí pandemie. Nejprve trvalo několik týdnu, než firmy začaly vyrábět příslušné testovací soupravy, později došlo k výpadku těchto testů. Vzorky jsme proto musely odvážet do jiných laboratoří a tím se vše zpožďovalo,“ nastínila Míšková.

Nakonec se lékařce spolu s vedením nemocnice podařilo domluvit zápůjčku dvou potřebných přístrojů tak, aby mohli pokračovat v provádění testů standardním způsobem. „Zjednodušeně řečeno to znamená nejdříve ze vzorku vyizolovat RNA viru, k tomu je potřeba jeden z přístrojů, dále připravit z reagencií směs potřebnou pro PCR a oboje pak přidat do jamky v destičce, která se vloží do dalšího přístroje, ve kterém už může probíhat vlastní PCR. Na závěr zhodnotíme, jestli je nebo není ve vzorku přítomna nukleová kyselina koronaviru, přesněji jeho specifické geny,“ popsala Míšková.

Chyběly i laborantky

Kromě nedostatku přístrojů chyběli i kvalifikovaní zaměstnanci. „V době kdy jsme začínali, byla polovina laborantek v pracovní neschopnosti. A jak známo, bez lidí to nejde. Díky obětavému nasazení mého mladšího kolegy bioanalytika jsme i tuto nepříjemnou situaci nakonec překonali. V tuto chvíli se nám daří vyšetřovat PCR COVID-19 všechny vzorky přicházející z nemocnice a to v čase, který je pro zdravotníky přijatelný, aby byl zajištěn pokud možno plynulý provoz uvnitř zdravotnického zařízení ,“ prozradila lékařka.

Z nové laboratoře má radost i vedení nemocnice. „PCR laboratoř pod vedením lékařky Míškové zajišťuje především testování hospitalizovaných pacientů, současně je však možné ji využít i k testování zaměstnanců. Nyní jednáme o rozšíření testovacích kapacit i pro část testů z odběrového stanu,“ dodala ředitelka nemocnice Eva Tomášová.