Nejcennější tekutinu hromadně darují dvakrát do roka. Chtějí tím mimo jiné motivovat k darování krve ty, kteří o tomto kroku přemýšlejí, ale dosud k němu nepřistoupili.

Třebíčští policisté hromadně darovali krev.Na odběrovém středisku transfuzního oddělení třebíčské nemocnice se sešlo celkem devatenáct policistů a policistek, dva z nich darovali nejcennější tekutinu poprvé. V převážné většině se jednalo o odběr krve, ve čtyřech případech byla darována plazma. Od časných ranních hodin přicházeli na odběrové středisko policisté obvodních oddělení, dopravního inspektorátu a služby kriminální policie a vyšetřování. Mnozí z nich patří mezi pravidelné dárce krve, kteří již byli za množství odběrů v minulosti i oceněni.

Policisté patří stejně jako zdravotnická záchranná služba a hasiči mezi složky integrovaného záchranného systému. Často všechny tři složky zasahují a pomáhají v situacích, kdy jsou zraněni lidé. „Cílem všech složek integrovaného záchranného systému je vždy zajistit zraněným co nejrychlejší a nejefektivnější pomoc. Smyslem akcí spojených s hromadným darováním krve a plazmy je snaha policistů tuto pomoc zraněným a nemocným lidem ještě posunout,“ poznamenal jeden z hlavních organizátorů, zástupce vedoucího obvodního oddělení Libor Matoušek.