Zájem pěstovat v našich končinách rychle rostoucí dřevinu projevila firma Suhox se sídlem v Brně, jež hned na několika místech požádala o povolení výsadby. Zatímco odbor životního prostředí náměšťského úřadu žádosti o sadbu v katastru Vícenic u Náměště nad Oslavou na několika pozemcích vyhověl, třebíčský podobnou prosbu v katastru Smrku zamítl.

„Výsadbu jsme nepovolili z důvodu, že by došlo k narušení krajinného rázu. Mimo to jde o lokalitu, kde jsou i rybníky, a to by nedělalo dobrotu,“ vysvětlil vedoucí třebíčského odboru životního prostředí Pavel Vosátka. Ve Smrku přitom Suhox uvažoval osázet něco málo přes sedmnáct hektarů půdy.

U Vícenic osází zhruba devět hektarů. „Žádost byla podána na více pozemků, pěstovat se bude ale pouze na šesti parcelách,“ řekl starosta Vícenic Alois Kopuletý.

Firma Suhox bude muset  u Vícenic dodržovat celou řadu závazných pravidel. Doba využitelnosti výsadby bude maximálně pětadvacet let, obmytí ve tří až čtyřletých cyklech. Což v praxi znamená, že se daná plantáž musí v tomto časovém úseku vytěžit.

Po skončení má firma povinnost vrátit pozemek do původního stavu a provést rekultivaci.

Japonský topol je křížencem topolu černého, jenž je pěstován téměř po celé Evropě, s topolem Maximowiczii, který pochází z ostrova Sachalin. Jeho nespornou výhodou je, na rozdíl od běžných dřevin, až extrémní rychlost růstu. Japonský topol může za rok dosáhnout při ideálních klimatických podmínkách výšky  dva až tři metry.

„Zatím ale není nic definitivní,  všechny dotčené strany mají ještě možnost se v zákonem dané lhůtě proti našemu závaznému stanovisku odvolat,“ doplnil vedoucí odboru Vosátka.
V obou lokalitách by se přitom japonský topol sázel na  pozemcích, jež jsou na katastrálním území vedeny jako   jako orná půda či pod označením ostatní plochy. 

Japonský topol

Ideální podmínky pro růst jsou:  průměrná roční teplota 7°C,  nadmořská výška do 650 m/m,  roční srážkový úhrn + 500 mm.  Japonský topol slouží hlavně k vytápění. Dřevo lze použít i v papírenské, dřevařském i chemickém průmyslu nebo v oblasti stavebnictví. Z mladých stromků se dělají mimo jiné i živé ploty a antihlukové bariéry.
Zdroj: www.cs.wikipedia.org