Lávka u plovárny Polanka vadí správci toku. Mohla by tvořit překážku při stoleté vodě

Projekt existuje od roku 1997 a původně nabízel tři konstrukční řešení. „Zamýšlenou a odsouhlasenou variantu zavěšeného mostu architektonická komise v roce 2007 nedoporučila. Posuzovány tedy budou další dvě,“ uvedl mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík.

Názory se různí

Člen Komise pro rozvoj města Milan Šťastný navrhuje jiné řešení: „Patřilo by stávající most odvézt někam do fabriky, tam opískoval a žárově pozinkoval,“ míní. „Pak by se mohl vrátit na své místo a uložit na hydraulické zařízení. Tím by se dal případně zvednout, až by velká voda přišla. Bylo by to podstatně levnější řešení,“ srovnává finanční náklady Šťastný. „Zvednutím lávky by se v protipovodňové zídce vytvořily otvory, kterými by voda proudila mimo řečiště,“ zní oficiální odpověď z radnice.

„Nová lávka nebude na staré místo pasovat, je to svým způsobem historická část města,“ nesouhlasí se záměrem Šťastný. Zastupitel Milan Zeibert se přidává: „Podle mě se tam příliš nehodí ani jedna ze tří navržených variant. Všechny se budou tlouct s barevnými šatnami na plovárně Polanka od architekta Fuchse. Ale je to nutné udělat – kvůli stoleté vodě,“ připustil Zeibert.

„Samotné zvednutí mostu, pokud by mělo být třeba trvalé a přizpůsobila by se tomu příjezdová komunikace, by vytvořilo pomyslnou přehradu. Bránilo by tak průtoku vody,“ zhodnotil situaci v Vladislav Gimun z Povodí Moravy. „Pokud zní námitka, že historický most zatím žádné velké vodě nebránil, musím oponovat. Povodeň, která splňuje parametry stoleté vody, v Třebíči ještě nebyla. A já pracuji s propočty ohledně právě stoleté vody,“ řekl Gimun.

Nová lávka je v plánu na příští rok

Třebíčská radnice zamýšlí most zrekonstruovat a přesunout na jiné místo v katastru Třebíče. „Jsem rád, že starý most nepůjde do šrotu,“ neskrýval svou radost fanda vojenské historie Zdeněk Prukner z Třebíče. „Ano, také jsem se to doslechl, Co já vím, měl by být položen přes řeku z Nových Dvorů do Lísčí v Třebíči,“ potvrdil Milan Zeibert.

Pokud jde o financování, město bude žádat o podporu z Regionálního operačního programu, tedy o evropské peníze. Třebíčská radnice předpokládá, že stavební práce na nové lávce započnou v druhé polovině příštího roku a budou součástí revitalizace Podzámecké nivy.