Členové výběrové komise – tehdejší radniční úředníci a brněnská společnost RTS, která dělá pro města výběrová řízení na klíč, zvolili jiný postup, když hledali toho, kdo postaví dětem ze Základní školy Václavské náměstí tělocvičnu. Tendr prostě zrušili a vypsali úplně nový.

Do původního kola se přihlásilo devět účastníků. Vítězná společnost Outulný a.s. s nabídkou 44 milionů korun se ovšem dostala na insolvenční rejstřík a banky jí neposkytly záruku. Outulný tedy nesplnil zadání a musel odstoupit. Město sdělilo, že se jedná o zmařený tendr a požadovalo pokutu půl milionu korun, místo aby vyzvalo druhého v pořadí.

Radnice vyhlásila nové výběrové řízení. Do toho už vstoupili pouze dva účastníci. Zvítězil opět Outulný a.s., tentokrát v konsorciu se společnostmi D.I.S. s.r.o. a Zlínstav a.s. Nabídli 57,5 milionu korun, projektovaná cena díla je 57 milionů. A v době krize jsou firmy obecně ochotné stavět mnohem levněji, jen aby měly práci.

Outulný teď pokutu pět set tisíc odmítá zaplatit. Přitom by ho nemusela „rozházet“, protože se dostal k zakázce, která nabobtnala o 13,5 milionu, půl milionu nad to, co stanovil projektant.

Spolumajitel firmy Svatoslav Outulný k tomu říká: „S pokutou nesouhlasíme, protože Krajský soud v Brně loni v říjnu rozhodl, že návrh na insolvenci naší společnosti byl neoprávněný. A tak by měl pokutu uhradit navrhovatel, který ten neoprávněný návrh podal.“

Pohřešovaný bezdomovec

Tento detail má háček – návrhovatelem je jistý Rostislav Šrom, člověk s adresou na obecním úřadě v Řídči na Šternbersku v Olomouckém kraji. Ve vsi ho deset let nikdo nepotkal, soudy mu nemohou doručit obsílky, policie po něm pátrá v jiné souvislosti.

Úředníci třebíčské radnice se ocitli v situaci, kdy podle jejich názoru vyčerpali všechny prostředky, jak sami pokutu vymoci, a tak podali žalobu k soudu.
„Na počátku byla nesplněná bankovní záruka, přitom byla důležitým hodnotícím kritériem. 12. srpna 2010 Outulný poukázal na městský účet půl milionu jako dočasnou jistinu na šest měsíců s tím, že do té doby bude věc vyřízena a město mu peníze vrátí,“ uvedl radniční mluvčí Ivan Přibík.

V listopadu radnice Outulného vyzvala, aby písemně pokutu uznal. On však nereagoval a nereagoval ani na dvě výzvy v lednu. 13. února vypršela půroční lhůta na vyřešení problému bez jakékoli odezvy ze strany firmy. Outulný rovněž nepožádal o navrácení peněz. Spor tedy bude mít dohru v soudní síni.