„Centrální komise ministerstva dopravy na svém nedávném jednání rozhodla o zahájení přípravy projektů I/23, Vladislav, obchvat a I/23, Třebíč-Vladislav, přeložka,“ vyjmenoval předseda spolku Regio 2020 Aleš Kratina. Přípravné práce podle jeho slov zahájí geotechnický průzkum a pokračovat by se mělo zadáním dokumentace pro územní rozhodnutí – tento materiál „umisťuje“ stavbu do krajiny.

„Jsme rádi, že jsme mohli v minulých letech aktivně podpořit vznik této smysluplné stavby, která výrazným způsobem zlepší bezpečnost a ekonomický rozvoj v regionu. Zahájení výstavby odhadujeme do šesti let, pokud nedojde k nějakým finančním katastrofám státního rozpočtu,“ řekl Kratina.

Ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Marie Tesařová uvedla, že se ještě musí počkat na změnu územního plánu, kterou má na starosti městys Vladislav. A rovněž na posouzení vlivu na životní prostředí. „Což zadáváme my. Stavba úseku Třebíč – Vladislav bude stát odhadem 600 až 700 milionů korun. Vlastní obchvat Vladislavi vyjde na částku přesahující miliardu korun,“ přiblížila Tesařová.

Úprava úseku Třebíč – Vladislav začne u nedávno opravovaného mostu poblíž Horáckého autodružstva a skončí pár metrů před železničním přejezdem. „Silnice povede víceméně ve stávající stopě, akorát je nutné se trochu vzdálit od dráhy a od řeky, protože tam ujíždí svah. Půjde však jen o mírné směrové a výškové korekce. Nová silnice bude samozřejmě širší,“ zdůraznila ředitelka.

Ve Vladislavi by se změnou územního plánu neměl být zásadní problém, protože v současnosti pořizují územní plán nový. Bude hotový do konce roku a jednou ze změn, které zaznamená, má být i navržený obchvat, přeněji řečeno část směrem na Náměšť.

Jediná nemovitost, která zmizí kvůli stavbě přeložky, bude dům vladislavského starosty Jana Havleny. Stojí osamoceně ve svahu kousek od vlakového nádraží. „S manželkou budeme muset hledat náhradní řešení,“ zmínil.

Trasa má podle Aleše Kratiny začít u městské skládky a pokračovat nad bývalou železniční stanicí Vladislav ve směru na Náměšť nad Oslavou. Pak se bývalá I/23 dvěma křižovatkovými rampami odpojí do centra Vladislavi. Nová přeložka má pokračovat přes skalní masiv severně od obce, kde překročí krátkým mostem silnici na Hostákov. Dále povede mezi průmyslovými areály k hlubokému údolí Mlýnského potoka, nad kterým vznikne 150 metrů dlouhý most. Pak překročí silnici na Smrk a železniční trať 240 z Jihlavy do Brna. Ve finále se napojí druhou křižovatkou na stávající silnici I/23.