„Připojíme se k devátému ročníku celorepublikové kampani Česko svítí modře s cílem podpořit osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Modré světlo symbolizuje komunikaci, která je právě u těchto osob problematická,“ vysvětlila mluvčí elektrárny Jana Štefánková.

Na 2. duben připadá Světový den zvýšení povědomí o autismu. Ten má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra. Podle Štefánkové žije v České republice na dvě stě tisíc lidí s poruchou autistického spektra, do života více či méně zasahuje dalším čtyř stům tisícům jejich nejbližších.