Jejich hlavním úkolem bude monitorování podloží a určování ohnisek případných zemětřesení.

Jedna z pěti stanic, které novou síť v okolí JE Dukovany vytvoří, již funguje. Ústav fyziky Země, jež je součástí brněnské Masarykovy univerzity, ji před 18 lety vybudoval mezi Moravským Krumlovem a Ivančicemi. V blízkém okolí atomového komplexu mají vzniknout další čtyři podobné stanice.

„Jejich vybudování je součástí projektu, díky kterému bude elektrárna seismicky odolnější a vychází vstříc požadavkům a doporučením Me-zinárodní agentury pro atomovou energii se sídlem ve Vídni. Síť seismologických stanic obklopí JEDU kolem dokola," potvrdil ředitel Ústavu fyziky Země Jan Švancara.

Minimální počet stanic pro vytvoření funkční sítě je pět. „Seismologická stanice u Moravského Krumlova bude jednou z nich. Hlavním účelem sítě je možnost přesného určení polohy ohniska případného lokálního zemětřesení, což se z měření pouze jedné stanice vypočítat nedá. Nová síť navíc umožní detekci i velmi slabých zemětřesení," vysvětlil Švancara.

V současné době probíhá hledání nejvhodnějších lokalit, které musí splňovat několik kritérií. Mezi ně patří nízká úroveň seismického rušení, dobrá dostupnost elektrické sítě či pokrytí GSM signálem pro přenos zjištěných dat do zpracovatelské centrály.

Jedno z měřicích míst tak s největší pravděpodobností vznikne nedaleko Naloučan.

„Jde o obecní pozemek kousek od Číkovské myslivny," doplnil tamní starosta Antonín Havlíček. „Z Ústavu fyziky Země se na nás obrátili s tím, že se jim tato lokalita zamlouvá a že by tady rádi vybudovali seismologickou aparaturu. My jako zastupitelé s tím souhlasíme," vyjádřil se.

Ocelová roura o délce dvou metrů a průměru 95 centimetrů, která bude z větší části zapuštěna do země, má obsahovat seismometr a komunikační zařízení. Součástí aparatury bude i plastová tyč a antény pro příjem signálu. „Dosud jsme zkoumali asi třicet možných umístění stanic a na deseti stanovištích jsme provedli měření seismického šumu. Průměrná vzdálenost sta-nice od Dukovan bude sedmnáct kilometrů," předeslal Švancara.

Podle Švancary by aparatura neměla narušit ráz krajiny ani ji při provozu negativně ovlivňovat. Myslí si to i naloučanský starosta. „Navíc většina přenosů dat mezi stanicí a výzkumníky bude probíhat dálkově. Takže nějaký zvýšený pohyb osob nebo aut tady neočekávám," mínil Havlíček.

Vznik seismologických stanic ve svém okolí vítá i jaderná elektrárna. „V oblastech, kde nemáme vlastní odbornost, se obracíme třeba právě na Ústav fyziky Země, aby nám posoudil seismicitu. Svou roli v tom samozřejmě hrají i bezpečnostní požadavky, které se po stress testech a také událostem ve Fukušimě zpřísňují," řekl mluvčí dukovanské jadrné elektrárny Petr Spilka.

Pro Naloučany a další tři obce, v jejichž katastrech by měly nové měřící stanice vzniknout, to bude znamenat symbolický zisk ročního nájemného ve výši jednoho tisíce korun. Brněnský ústav by je měl zaplatit na pět let předem.

„Nové seismologické stanice by měly být vybudovány do konce roku 2014. Na začátek roku 2015 je plánováno testování sítě a následně zahájení plného monitorování lokality JEDU," zmínil Švancara s tím, že nejdražší částí stanice je seismologická registrační aparatura. Její cena se šplhá ke 300 tisíc korun.

„Vlastní životnost seismologické instrumentace je osm až deset roků. Její stanoviště ale není potřeba měnit, pokud v její blízkosti nedojde ke zvýšení úrovně seismického šumu," podotkl ředitel Ústavu fyziky Země.