„Most je v nevyhovujícím stavu. Bude muset být odstraněný. Místo něj se postaví nový, který bude vyhovovat dnešnímu provozu,“ řekla inspektorka pro mosty Drahomíra Jonášová.

Podklášterský most byl postaven v době první republiky ve funkcionalistickém stylu. Dnes se po něm denně valí tisíce vozidel. Protože stojí hned za ním semafor, hromadí na něm fronty osobních i nákladních vozidel. Na takovou zátěž samozřejmě nebyl dimenzován. Nepřetržité proudy aut jej v podstatě zničily. Odborníci ohodnotili stav jeho nosné konstrukce při prohlídce jako velmi špatný.

„Nebezpečnými se při dnešní hustotě dopravy staly také jeho parametry. Šířku mezi obrubníky má jen 6,2 metrů, zatímco současnou nutností i normou je 6,5 metrů. Nevyhovuje ani jeho zatížitelnost, která je nyní 24 tun pro jediné vozidlo,“ vysvětlila Drahomíra Jonášová.

Projektanta nového mostu už Krajská správa a údržba silnic Vysočiny vybrala. Jak se bude dál postupovat, to se rozhodne již brzy na velké koordinační schůzce. Posuzovat se budou různé varianty. „Pokud se ještě letos podaří vyřídit stavební povolení, stavět by se mohlo v roce 2010,“ nastínila možnosti Monika Vavřínková z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Náklady lze podle jejích slov zatím jen stěží odhadnout, pohybovat se budou někde mezi 20 až 100 miliony korun.

Dvě velké stavby

Demolice starého a stavba nového mostu se setká s další rozsáhlou akcí – protipovodňovou rekonstrukcí obou nábřeží v centru města. Řešit se bude i křižovatka s Jihlavskou bránou a Komenského náměstím, nájezd na most by už měl být mírnější a bez ostré hrany.

Uzavření Podklášterského mostu na řadu měsíců bude velkou výzvou pro odbor dopravy městského úřadu. Provoz v Třebíči, který v centru již beztak zažívá kolapsové stavy, se bude muset sladit. „V projektu by mohlo být i řešení dopravy,“ vzkázala Ivana Cahová, vedoucí odboru.

Historie mostů, které spojovaly Komenského a Žerotínovo náměstí

Železobetonový Masarykův most byl postaven v roce 1931 jako již třetí most v tomto prostoru. Již po léta mu Třebíčané říkají Podklášterský, původní název se neujal. Prvním byl dřevěný most, umístěný asi 15 metrů směrem po proudu řeky. Je to vidět v modelu Stanislav Vršky v Zadní synagoze. Byl stržen velkou povodní 1. února 1862. Z té doby je známa historka o uvízlém povozu na středním pilíři. O události píše Karel Dvořák v knížce Ze staré Třebíče. V roce 1874 byl potom nahrazen novým mostem se dvěma ocelovými obloukovými příhradovými vazníky a v roce 1931 současným mostem postaveným ve funkcionalistickém stylu. Most lze považovat za součást dalších investičních akcí na řece Jihlavě v 20. a 30. letech souvisejících s ochranou před povodněmi.

Povodně byly ve 20. letech minulého století aktuální téma. Svědčí o tom následující stavby, které se tehdy v Třebíči uskutečnily:

1921: Zbořen novodvorský ocelový příhradový dvouobloukový most

1922: Postaven Mollův jez se sklápěcími vraty

1923: Provedena regulace břehů řeky mezi oběma jezy

1923: Postavena pěší betonová lávka od pošty do Kočičiny

1924: Postaven současný Smetanův most na Nové Dvory

1928: Zbořen ocelový obloukový příhradový most na Podklášteří

1931: Postaven současný Masarykův most na Podklášteří