Zastupitelé už na schůzi minulý týden schválili záměr prodeje městského podílu v Poliklinika Moravské Budějovice, s.r.o. Město před šestnácti lety vložilo do společnosti 2,196 milionu korun a tím si zajistilo čtyřiadvaceti procentní podíl. „Jenže jsou to peníze, které leží ladem. Společnost nevytváří zisk a městu takový podíl nic nepřináší. V době, kdy potřebujeme každou korunu. Naše kroky teď směřují k prodeji,“ konstatoval Bařinka.

Ten by se měl uskutečnit po prázdninách. Mezitím radnice zajistí odhad hodnoty podílu, rada podle něj navrhne cenu. Tu musí v září schválit zastupitelé, kteří ji předloží jednatelům společnosti.

Jednatelé budou mít dva týdny na to, aby s ní seznámili podílníky – soukromé lékaře na poliklinice. Pokud lékaři nebudou mít zájem o odkup podílu, město jej nabídne ve veřejné dražbě. Při ní stanoví nejnižší nabídkovou cenu a minimální příhoz.

Někteří chtějí, jiní ne

„Chápu postoj města, mluvil jsem už o prodeji s lékaři, někteří by zájem měli, jiní ne. Zatím to odhadem vychází tak, že by každý podílník platil okolo 100 tisíc korun. Pro některé je to ale velká finanční zátěž vzhledem k tomu, že soukromě nepracují na plný úvazek a ordinují jen v některé dny,“ reagoval jednatel společnosti Poliklinika Moravské Budějovice, soukromý internista Josef Salač.

Podle jeho slov bude potřeba vzít při výpočtu hodnoty podílu v úvahu fakt, že soukromí lékaři z polikliniky bez přispění města budovu loni zhodnotili o výtah, díky tomu je objekt bezbariérový. Na jeho stavbu a částečné zateplení si vzali úvěr čtyři miliony korun.

Poliklinika Mor. Budějovice, s.r.o.

Společnost založena:
14. 6. 1995
Základní kapitál: 9, 15 mil. Kč
Počet společníků: 19
Vklad města: 2,196 mil. Kč = 24%
Jednatelé: Josef Salač, Jaromír Louda a Jana Kiesewetterová
Zdroj: Justice.cz