Oznámil to starosta Třebíče Pavel Janata. Státní fond dopravní infrastruktury na akci uvolní 12 milionů a sedm set tisíc korun, celkem stavba vyjde na 15 milionů korun. Zbytek zaplatí město. „Peníze máme v letošním rozpočtu,“ řekl starosta.

Podchod pod Sucheniovou ulicí budou moci využívat chodci a cyklisté jedoucí po stezce Jihlava - Třebíč - Raabs, která právě tímto místem vede. „V současné situaci musí cyklista vyvézt kolo na násep a překonat velmi frekventovanou silnici. Tento podchod je zde potřeba, je v zásadním místě a měl být vybudován už při stavbě silnice," podotkl již dříve radní Třebíče Pavel Pacal.

Podchod bude začínat u schodů spojujících ulice Vítězslava Nezvala a Suchniovu před prodejnou Bernard a vyústí na protější straně.