Lávku budují Lesy České republiky a vypadá to, že výletníci ji možná dostanou pod stromeček. „Dokončení stavby závisí na počasí, za dobrých podmínek je to reálné do Vánoc,“ sdělila mluvčí státního podniku Eva Jouklová.

Pětatřicet metrů dlouhá oblouková lávka má dřevěnou konstrukci, usazenou na třech železobetonových pilířích, obložených kamenem. „Provedení lávky bude maximálně identické s bývalou historickou lávkou,“ podotkla Eva Jouklová.

V místech kdysi stávala Jindřichova lávka, vybudovaná a slavnostně otevřená roku 1929 Klubem českých turistů v Třebíči, který jí udržoval a obnovoval. Pojmenována byla na počest majitele náměšťského panství Jindřicha Viléma Haugwitze. Nevydržela ale na místě dlouho.

„V červenci 1937 jsem byl svědkem jejího stržení snad největší povodní na řece Oslavě. Byla nalezena až u Oslavan, odtud přivezena, opravena a znovu instalována. Po druhé světové válce ji strhlo tržení ledů a nebyla již obnovena,“ píše ve svém průvodci Pooslavím a Pojihlavím znalec regionu Jiří Lysák.

V polovině osmdesátých let minulého století došlo k dalšímu pokusu o přemostění Oslavy. Nedaleko, za skaliskem Jinošovnice, vybudovali trampové z tamních trampských osad visutou lávku přes řeku. Sloužila až do počátku devadesátých let. „Po roce 1992 byla tato bezpečná lávka z neznámých důvodů odstraněna,“ zmiňuje Jiří Lysák.

O obnovení Jindřichovy lávky v minulých letech usilovali i obyvatelé nedalekého Březníka, obec ale neměla na takovou investici dostatek peněz.

Nově budovaná lávka umožní turistům absolvovat jednu z nejkrásnějších vycházek v Pooslaví, zhruba osmikilometrovou trasu z Náměště nad Oslavou, peřejemi Oslavy na Lamberk, přes lávku na Vlčí kopec, odtud na vyhlídku na Dlouhou Oslavu, Gloriet a zpět do Náměště.

U přemostění řeky pod Vlčím kopcem jsou dodnes patrné zbytky velkolepé soukromé cesty nazvané Annastrasse (Annina cesta). Byla vybudována v letech 1882 – 1884, jak uvádí deska zasazená v granulitové skále u brodu. Cesta sloužila k příjezdu panstva z náměšťského zámku na lovecký zámeček na Vlčím kopci. Pojmenována byla po Anně on Trauttmansdorff-Weinsberg, manželce hraběte Haugwitze.