„V současné době je hospitalizováno 407 osob, 49 osob vyžaduje intenzivní péči,“ informoval na zasedání krizového štábu kraje náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.

Speciální lůžka v nemocnicích vykazují podle Novotného obsazenost 94 procent. Kapacita je přeplněna na jednotkách intenzivní péče v menších nemocnicích Pelhřimov a Nové Město na Moravě, ale i v Třebíči. Celkem 27 osob je napojeno na umělou plicní ventilaci, lůžka s touto podporou jsou obsazena z 88 %.

„Nemocnice Kraje Vysočina k dnešnímu dni vykazují 389 covid pozitivních zaměstnanců a číslo bohužel každý den roste., dalších 77 zaměstnanců je v nařízené karanténě,“ zdůraznil Novotný.

Až do 3. 11. 2020 vypomáhá Armáda ČR v soukromém zařízení sociálních služeb Senior Home Telč na Štěpnické ulici. „Pracuje tady celkem pět vojáků,“ upřesnil Novotný s tím, že aktuálně hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek podepsal více než dvě stovky pracovních příkazů pro osoby, které nyní vypomáhají nejen v nemocnicích, ale i v domovech pro seniory.

Nemocnice Jihlava zvyšuje postupně kapacitu vlastní laboratoře, blíží se k hraniční hodnotě 500 vzorků denně. Do systému krajem využívaných laboratoří se vrátil jihlavský Státní veterinární ústav.

Dva milióny korun na nezbytný nákup ochranných obleků pro krajské nemocnice a domovy seniorů uvolnila rada Kraje Vysočina už začátkem tohoto týdne, další peníze musí uvolnit Kraj Vysočina už příští týden na operativní nákup další nedostatkové komodity – rukavic.  

Práci krizového štábu i činnost kraje komplikuje i skutečnost, že nepracuje krajské zastupitelstvo, když je potřeba navýšit finance potřebné na krizové řízení.  „ Jedná se především o možnost disponovat s penězi v rezervě. Tyto peníze kraj nutně potřebuje pro nákup pomůcek a doplnění zásob,“ podotkl Novotný.