Jak už název jejich pozice napovídá, mají nežádoucímu jednání předcházet. I proto budou nejvíc času trávit v terénu. „V ranních hodinách je budete moci potkat u škol, kde si budou všímat projevů šikany, fyzického či verbálního napadání dětí. V odpoledních hodinách se budou zaměřovat na dětská hřiště, parky a další rizikové lokality," popsala mluvčí Městské policie v Třebíči Lucie Šerková.

Hlavním úkolem asistentů bude předvídat vznik nebezpečných situací. „Důležité je navázat s potencionálním pachatelem kontakt a snažit se minimalizovat rozvoj a vyhrocení situace," podotkla Lucie Šerková.

Preventisté proto budou mířit i na třebíčský úřad práce, aby asistovali třeba při vyplácení sociálních dávek. „Klienti se mnohdy rozčilují, chovají se vulgárně, nerespektují pracovníky úřadu. Proškolení asistenti by měli pomoci," mínila mluvčí městských strážníků.

Zároveň odmítla, že by se preventisté zaměřovali pouze na lidi nepřizpůsobivé.

Ve Žďáře pracují preventivně i romové

Zatímco třebíčští strážníci přijali do svých řad dva asistenty české národnosti, ve Žďáru nad Sázavou působí na těchto pozicích i Romové. „Celkem máme čtyři asistenty a ano, jsou mezi nimi i lidé romské národnosti," potvrdil zástupce vedoucího žďárské městské policie Luboš Skřivánek.

Romové ve službách radnice často navštěvují lokalitu lidově nazývanou Stalingrad, kde žijí sociálně slabí lidé a funguje tam azylový dům. „Rozhodně to ale není tak, že bychom je posílali jen tam. Průběžně shromažďují podněty z celého města a následně je předávají nám, městskému úřadu nebo státní policii," vylíčil Luboš Skřivánek.

V Třebíči zatím Romové ve službách města nepůsobí. Podle Lucie Šerkové k tomu nebyl důvod. „Nemáme takovou problémovou lokalitu, jaká se nachází ve Žďáře, ale to neznamená, že by se mezi tuto komunitu naši preventisté nevydávali," poznamenala.

Už od loňského května působí jeden asistent prevence kriminality v Moravských Budějovicích. Na jeho roční mzdu získalo město dotaci z Ministerstva vnitra. Ta pokryla většinu nákladů, radnice doplatí pouze 25 tisíc korun. „Jeho hlavní zbraní je umění jednat s lidmi se snahou předcházet nežádoucímu jednání," připomněla vedoucí budějovického organizačního odboru Vladimíra Pešková.

Na mzdě třebíčských preventistů se podílí úřad práce a město.

Všichni asistenti se pohybují v uniformě s nepřehlédnutelným nápisem Asistent prevence kriminality a jsou neozbrojení.

Mají být prostředníky mezi obyvateli a strážníky městské policie. „Nebojte se s nimi navázat kontakt, komunikujte s nimi. Nebojte se je požádat o pomoc, sdělit jim, co vás z hlediska bezpečnosti trápí. Oni se pokusí pomoci, poradit, případně vaši informaci předají kompetentním orgánům k řešení," vybídla Lucie Šerková.