Toho dne se totiž na městský úřad dostala informace, že je po Třebíči roznášený leták s informacemi o novém dopravním uspořádání v Podklášteří. "Městský úřad se od tohoto letáku distancuje. Leták není informačním materiálem města Třebíče, je nepravdivý," zareagovala okamžitě radnice v tiskovém prohlášení.

Loni nechal třebíčský odbor dopravy zpracovat studii zjednosměrnění vybraných ulic v Podklášteří. "Cílem bylo vytvořit legální parkovací stání a zvýšit bezpečnost v této lokalitě. Studie byla v prvním pololetí tohoto roku projednána na veřejném setkání s občany, kde byly vzneseny připomínky," připomíná se v prohlášení.

„Následně jsme zpracovali úpravu této studie se zapracováním připomínek občanů a na začátku letošního září ji rozeslali občanům, kteří o ni projevili zájem. Někdo zřejmě použil mapku z této studie a doplnil ji vlastním textem, který je nepravdivý,“ upozornil starosta města Pavel Pacal a dodal, že město zvažuje podat trestní oznámení na neznámého pachatele za šíření poplašné zprávy.

Fialová není zákaz

Město podle tiskového prohlášení nehodlá měnit cokoli ve stávajícím stavu, tedy nebude nic zakazovat. Mapka je ukazatelem dopravní situace po provedeném zjednosměrnění vybraných ulic. Fialové označení na mapce neznamená zákaz parkování, ale zachování stávajícího stavu.

„Radnice připravuje novou koncepci parkování ve městě, jejíž nedílnou součástí bude i zjednosměrňování vybraných ulic tak, aby parkování bylo dostupné a bezpečné pro občany našeho města. O všech změnách občany průběžně a včas informujeme oficiálními informačními kanály města jako je Třebíčský zpravodaj, městský web a facebook,“ doplnil starosta Pacal.