Už nyní se řeší objízdné trasy a převedení dopravy v centru. Po dobu několikaměsíční rekonstrukce vznikne malý provizorní kruhový objezd poblíž katastrálního úřadu v místech, kde ústí Jungmannova ulice do ulice Bedřicha Václavka. Jungmannova zůstane jednosměrná.