Ta se nachází v bývalém lihovaru v Šebkovicích u Třebíče. Inspektoři shledali závady zejména ve skladových prostorech. „Uzavřeli jsme pouze část provozovny, a sice prostory skladu číslo 1 a prostory technologické místnosti pro technologické postupy ředění lihovin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla,“ upozornila SZPI ve své tiskové zprávě.

#clanek|6371521

Podle technologa výroby Jána Baloga provoz v Šebkovicích už ale končí, navíc se prý jednalo jen o dočasné prostory, které firma zřídila po nedávném odchodu z třebíčské židovské čtvrti. „SZPI přišli takříkajíc za pět minut dvanáct. Naprostá většina aktivit bude nyní v Praze, na Třebíčsku zůstávají jen daňové sady. Inspektoři navíc nezjistili žádnou plíseň na sudech, což napsali i do protokolu, a ke skladování jako takovému nic nenamítali,“ uvedl Balog s tím, že o den dříve navštívili firmu také celníci. „Ti přišli do daňového skladu ve Whisky Hrádku v Třebíči. Ani oni ale nenašli žádné pochybení,“ dodal technolog.

Společnost Česká whisky je první český výrobce, který se specializuje na výrobu whisky. Kromě Evropy dodává lahve i do Spojených států, Japonska nebo Číny. Získala také řadu mezinárodních ocenění.

Vyjádření České Whisky
Náš areál v Šebkovících prochází dlouhodobou rekonstrukcí, která byla navíc v důsledku koronavirové pandemie pozastavena. Celý tento prostor je tak pouze z části využíván jako celní sklad a z důvodu stěhování jsme do něj na přelomu roku převezli ke krátkodobému uskladnění věci z původního baru. V pondělí 24. ledna byl již prostor vyklizen, což můžeme doložit na aktuálně pořízených fotografiích z dnešního dne. 
Důvod, proč jsme nemohli část zásob a technologii na stáčení převézt jinam, byl ten, že naše nové prostory v Pivovaru Počernice byly Celní správou schváleny až druhý týden v lednu. Právě v těchto dnech tedy dochází k přesunu do Počernic, kde budeme kromě skladování sudů whisky také pálit. Máme tak schválená tři místa na staření whisky (celní sklady), přičemž jedno z nich se nachází právě v Šebkovicích. V průběhu letošního roku navíc budeme část zásob z Šebkovic odvážet do celního skladu v Počernicích, abychom prostor uvolnili pro případnou rekonstrukci. 
Jak už zmínil náš technolog Ján Balog a v tiskovém prohlášení rovněž přímo SZPI, provozovna jako celek nebyla uzavřena, ale týkalo se to pouze místnosti pro technologické postupy ředění lihovin. K tomu navíc v prostorách pravidelně vůbec nedocházelo. To že whisky v sudech zraje v prostorách, které nemusí na první pohled vypadat dokonale je naprosto běžné a navíc pro její zrání je vlhké prostředí ideální. Po této stránce neshledala SZPI žádný problém a ani celníci, kteří navštivili náš Whisky Hrádek ve středu 23. ledna nezjistili žádné pochybení. Je přinejmenším zvláštní, že od našeho odchodu z původního baru a částečné restrukturalizaci firmy si u nás podávají kliku celníci a další představitelné státní správy překvapivě často. Naštěstí máme jako firma všechno v pořádku, o čemž svědčí i protokoly jednotlivých orgánů.
Abychom doložili pravdivost našich tvrzení, přikládáme fotografie z Šebkovic (viz fotogalerie), dále pak fotografie našeho nového celního skladu, Whisky Hrádku a fotografie Pivovaru Počernice, kde budeme mít nyní nový celní sklad a začneme zde rovněž Trebitsch Whisky pálit. Kromě toho probíhá pálení naší whisky na dalších třech místech v České republice. 

Česká Whisky