V horkém létě se do rozlehlé nádrže chodí osvěžit nejen obyvatelé blízkých čtvrtí Podklášteří a Týn. Mezi plavce patří i Michal Navrkal. Diví se, jak je možné, že město dostalo na odbahnění rybníka dotace a pak ho opět pronajalo rybářům. „Původně to měl být rekreační rybník, ale letos se v něm nedalo vůbec koupat. Rybáři ho nechali totálně zaneplešit. Byly tam zdechlé ryby, voda zapáchala. Tak, jak letos byla špatná voda, to tady ještě nepamatujeme,“ hřímal Michal Navrkal. Bydlí na Podklášteří, v Kuchyňce se koupe roky. V létě tam prý bývá plno lidí.


Kromě Kuchyňky vlastní město Třebíč dalších ještě asi 15 rybníků. Všechny jsou pronajaty rybářským společnostem, které na nich hospodaří. „Rybníky se v dřívějších dobách stavěly proto, aby se v nich chovaly ryby. Žádný z městských rybníků není rekreační,“ řekl Pavel Kraus, vedoucí správy majetku města.


Rekreační rybníky neexistují


Podle jeho vysvětlení není ani pojem „rekreační rybník“ uveden v zákonech či jiných předpisech, tudíž vlastně neexistuje. Město tedy Kuchyňku ani nemůže prohlásit za rekreační. Pokud ji lidé využívají k plavání, pak vždy jen na vlastní nebezpečí. Pokud by se z rybníku úředně „stalo“ koupaliště, situace je zcela jiná. Provozovatel musí plnit řadu povinností. Pro lidi je asi nejdůležitější to, že tam musí být denně uklízené záchodky, plavčík a pravidelně kontrolovaná voda.


Kuchyňka spolu s dalšími pěti rybníky prošla v letech 2003 až 2004 obnovou. Na akci za 22 milionů korun přispěl tehdy městu necelými 9 miliony korun stát. Radnice odbagrovala bahno a opravila hráze a stavidla.


Podle hospodáře třebíčských rybářů Ivo Bazaly je provoz Kuchyňky naprosto v pořádku. Ryby tam být mohou. Pravidla státní dotace umožňují chov ryb nižší věkové kategorie.


Kapři plavou ve vodě „legálně“


„Jako problém se ukázalo, že po prohloubení rybníku vybagrováním ho nejde zcela vypustit. Na dně zůstává voda. Jednali jsme proto s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Povolili nám dát do Kuchyňky velké ryby starší věkové kategorie. Máme na to papír,“ vysvětlil Bazala. V Kuchyňce tedy letos bylo nasazeno asi 750 kaprů o váze 1,5 až 1,7 kg na kus. „Toto množství jsme nepřekročili ani o kus,“ sdělil rybářský hospodář Ivo Bazala.