Na otevřených ohništích lze podle zákona o ochraně ovzduší spalovat jen dřevo a suché rostlinné materiály bez škodlivých příměsí. Upozornil na to odbor životního prostředí třebíčského městského úřadu.

„Věříme, že pěknou lidovou tradici lze dodržet i bez výraznější újmy na životním prostředí. Současně upozorňujeme na možné nebezpečí požárů, které v současné době hrozí kvůli teplému a suchému počasí,“ uvádí zpráva.