O těchto záměrech se hovořilo na včerejší tiskové konferenci města. „Před čtrnácti dny bylo předáno staveniště u Alfy. Začaly tam už první práce na revitalizaci,“ upozornil Bedřich Mozor, vedoucí oddělení rozvoje MěÚ Třebíč.


Právě v tomto vegetačním období tam dochází na četné sadové úpravy – zejména kácení a výsadbu zeleně. „Jsme nuceni okolnostmi tyto práce provádět právě teď, protože na tuto akci čerpáme dotace a máme tam stanovený závazný plán dokončení prací bez prodlení,“ vysvětlil starosta. Těsné sousedství restaurace Alfy by mělo novou zelení značně prokouknout, zpestřením bude jednolitá zelená plocha s fontánou a sakurami.


Počet parkovišť na Znojemské ulici přitom zůstane přinejmenším zachován. Nové budou povrchy chodníků i silnice. V okolí domů za Alfou budou vysázeny nové stromy – například javory, břízy a lípy malolisté.


Parkoviště bude u Arbesovy ulice


Kromě části Znojemské ulice se úpravy dotknou i části ulice Okrajové a Kubišovy. „Práce tam musí skončit do konce letošního srpna. Protože se budují nové povrchy vozovek a chodníků, dochází i na výměnu kanalizace, která je na hranici životnosti, obnovuje se vodovod,“ nastínil Mozor.


Obdobné úpravy jako v okolí Alfy se chystají ve stejnou dobu v ulici Schöllhornově, Štefánikově a Hladíkově, na kterou poputují finance ze stejné dotace.
Podle radnice zde budou práce o něco náročnější než u Alfy, protože kromě vodovodu a splaškové kanalizace se bude budovat i dešťová kanalizace. U Arbesovy ulice se zbuduje nové parkoviště. „Konečně se tam parkování zlegalizuje,“ podotkl Uher.


Náklady budou nižší


Celkové náklady na úpravy veřejných ploch v obou výše zmíněných lokalitách vyjdou zhruba na šestnáct milionů korun. K nim je třeba připočíst navíc náklady na kanalizaci a vodovody.


„Původní předpokládané náklady byly ještě výrazně vyšší. Je to dáno současnou situací na trhu se stavebními zakázkami. Firmy jsou ochotny jít na nižší ceny než dříve,“ přiblížil situaci Uher.


Beseda o zeleni na Družstevní ulici


Už nyní se pracuje na radnici na dalších projektech. „Za čtrnáct dní uskutečníme besedu se zástupci bytových domů z Družstevní ulice nad projektovou dokumentací zabývající se zelení,“ zmínil Bedřich Mozor.


Podle něj by o stavební povolení na úpravy v této části sídliště mělo být zažádáno už začátkem těchto prázdnin. Realizace úprav na Družstevní ulici bude pozvolná a protáhne se až do roku 1912.


Právě zeleň v této lokalitě se stala jablkem sváru už v minulosti, kdy radní pořádali v místní ZŠ besedu o chystaných úpravách. Ty by měly být hrazeny z dotačního balíku peněz v hodnotě přes sto milion korun, které se radnici podařilo získat na revitalizaci sídliště Horka Domky.