Kvůli zákazu konání akce na Karlově náměstí se pivní slavnosti loni v Třebíči odehrály na zimním stadionu. Podle třebíčské místostarostky Marie Černé tomu tak bylo i proto, že se slavnosti konaly za jiných podmínek než letos. Jako závažný důvod, proč loni radní nechtěli, aby byly slavnosti piva na náměstí, uvedla zahajovací koncert Concentus Moraviae. „K této záležitosti se pivní slavnosti příliš nehodily,“ argumentovala.

„Myslím, že loni to byl takový trucpodnik radních. Jen nechápu, že tak rychle otočili,“ zmínil se Jiří Němec z Třebíče. Proč najednou město zaujímá opačný postoj, objasnila místostarostka Černá: „Samozřejmě musíme také brát v úvahu, a to přiznáváme, i určitý tlak řady občanů našeho města, kteří byli nespokojeni s naším minulým rozhodnutím. Myslím si, že k osobnosti politika patří i to, že si přizná svou chybu.“

Náměstí uzavřou

Černá dodala, že letos město ve stejném termínu, jako budou pivní slavnosti, žádnou větší akci nepořádá.

Loňským slavnostem nepřálo ani počasí. „Oproti předešlým ročníkům přišlo na slavnosti méně lidí. Příčinou byla kombinace faktorů špatného počasí a změny místa konání,“ zhodnotil loňský ročník na webových stránkách pivních slavností jednatel pořádající agentury D.A.N. production Luboš Denner. „Samozřejmě že jsme rádi, že můžeme slavnosti piva vrátit do prostor, na které byla veřejnost zvyklá,“ ohodnotil.

Jak informovala místostarostka, pořadatel letos přišel s nabídkou, že by slavnosti mohly proběhnout bez uzavření náměstí. Právě uzavření náměstí radním v minulosti vadilo. I v tom město obrací. „Komunální odbor má velké obavy z toho, že pokud bude náměstí otevřené, pak tam bude takový nepořádek, že jej nemůžeme organizátorům dát takzvaně za krk,“ konstatovala Černá. Prostor slavností na náměstí bude tudíž tradičně ohraničen plotem.

Pořadatel městu slíbil také příspěvek na nekomerční kulturní aktivity. Slavnosti piva se uskuteční v termínu 4. a 5. května. „Máme i novinku městečko malých nezávislých pivovarů,“ přiblížil Denner.